Payroll en pensioen 2021

Vanaf 1 januari 2021 is de werkgever van een payroller verplicht een goede pensioenregeling aan te bieden. Daarbij heeft de Minister van Sociale Zaken aangegeven dat de werkgeverspremie collectief op…
WW-premies omlaag en herzieningssituatie in 2022 weer als vanouds

WAB Herzieningstoets 2021

Nieuw in 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) en de daaruit voortvloeiende herzieningssituaties. Een van de herzieningsmogelijkheden in die wet is dat u voor werknemers, die meer dan…

Kennisdocument in het kader van de WAB geactualiseerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW uitgebreid. Er zijn nieuwe vragen en antwoorden aan toegevoegd. In het document gaat het ministerie in 22 vragen…

30% Herzieningstoets WAB

30% Herzieningstoets WAB De 30% Herzieningstoets is bedoeld om te voorkomen dat werkgevers medewerkers in vaste dienst nemen (voor dus AWf-laag tarief) voor weinig uren en dan middels overuren toch…
WW-premies omlaag en herzieningssituatie in 2022 weer als vanouds

Infographic Premiedifferentiatie WW

De Belastingdienst heeft een infographic gemaakt over de veranderingen voor een werkgever in de WW-premie. Vanwege de nieuwe wet: de Wet arbeidsmarkt in balans heeft de Belastingdienst een infographic gemaakt…

Nieuwe rekenhulp voor transitievergoeding 2020

Vanaf 1 januari 2020, moet u de transitievergoeding op een andere wijze worden berekend. Voor oudere werknemers die al langer in dienst zijn, betaalt u straks minder. Maar iedere werknemer…

Percentages AWF 2020 definitief

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de werknemers- en volksverzekeringen en het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 2020 gepubliceerd. Een lage premie is vastgesteld op…