Uitbetaling vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt minstens eens per jaar uitbetaald. De meeste werknemers ontvangen het vakantiegeld rond deze tijd, in mei of juni.

Het vakantiegeld is minimaal 8% van het bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei). Andere betalingen, zoals winstuitkering of eindejaarsuitkering gaan niet mee in de berekening van het vakantiegeld.

De afspraken over de uitbetaling staan genoemd in de CAO of arbeidsovereenkomst. Er kan ook in een CAO staan dat er geen recht is op vakantiegeld of een ander percentage. Als dit het geval is dient de medewerker wel 108% van het minimumloon te ontvangen. Ook bij ziekte loopt de opbouw van het vakantiegeld door.

 

D.d.: 04-06-2018