Stel u moet snipperuren uitbetalen en daarover bent u ook vakantiegeld verschuldigd.
Open Werkgever 804 > tab Reservering.
Selecteer daar “Ook toepassen op bijzonder loon” bij de reservering Vakantiegeld en kies voor Einde.

Looncode aanmaken

Open Looncode voor deze werkgever en selecteer looncode 135.
Vul de naam Snipperuren in en kies voor soort 05 Overuren bruto.
Klik op Geavanceerd en zet de grondslag Vakantie aan.
Klik bij Soort uur op: Nergens bij meetellen.
Sluit looncode.

Berekenen

Ga naar Bereken, periode 7 en dubbelklik 1 Joosten.
Voeg looncode 135 toe met 10 snipperuren en kies voor Bereken het loon.
Zie op de tab Kosten dat het vakantiegeld nu ook wordt gereserveerd over de uitbetaalde snipperuren.
En zie dat levensloop nog steeds over alleen het loon gaat.
Boeken en einde.

Snipperuren direct uitbetalen

Het is mogelijk om snipperuren uit te betalen in geld en tegelijk de uren af te boeken.
Vooral handig als iemand uit dienst gaat.

U richt dit als volgt in:
Maak een looncode van de soort Bruto overuren.
Van belang zijn de volgende aspecten: wel/niet bijzonder loon, wel/niet meetellen, grondslag vakantie aan of niet.
Bij Werkgever > Reservering koppelt u aan een reservering in tijd deze looncode voor uitkering.
Bij Bereken klikt u zoals gebruikelijk op vrijval en u klikt deze reservering aan en kiest voor alles vrijvallen.
Als u tegelijk vakantiegeld en snipperuren uitkeert en de looncode voor de snipperuren behoort tot de grondslag.
Vakantie en de reservering en looncode harmoniëren m.b.t. bijzonder loon, dan zal er ook vakantiegeld over de snipperuren berekend worden.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.
+