Minimumloon en WAS

Als u een werknemer het minimumloon (of ongeveer het minimumloon) betaalt dan mag u daar geen inhoudingen meer op doen, anders dan pensioenpremie en loonheffingen. Deze stelling is een beetje kort door de bocht maar in grote lijnen wel correct. Inhoudingen zoals personeelsvereniging, verkeersboetes, (aanvullende) premies ziektekostenverzekering, WIA en andere cao-inhoudingen verlagen dan het netto minimumloon en daarmee overtreedt u de Wet Aanpak Schijnconstructies. Als u als werkgever op grond van de CAO inhoudingen moet doen dan dient u er rekening mee te houden dat deze inhoudingen ook niet het netto minimumloon mogen verlagen.
LogiSal heeft deze wet geintegreerd. U kunt bij een berekening een vergelijking te zien met het netto-minimumloon van de onderhavige werknemer met de onderhavige dagen en uren, behorende bij de betreffende sector cq branchegegevens mbt pensioen.

Meer informatie over Wet Aanpak Schijnconstructies.

Meer nieuws: lees hier

d.d. 06-06-2016.

RekenmachinePixabayGroot

 

Bron foto: Pixabay.