Branche Apotheken

Zie www.pma-pensioenen.nl voor actuele informatie. Op deze site treft u ook een rekenprogramma aan.

Sectorindeling is 035 Gezondheid, Geestelijk en Maatschappelijke Belangen.

Uw branche in LogiSal is compleet ingericht. Er zijn geen bijzondere zaken.

Volgens onze interpretatie van de informatie op de site kan uitgegaan worden van het salaris in de betreffende maand inclusief eventuele toeslagen.

Pensioenpremie PMA Apotheek:
Er is een pensioenpremie inclusief nabestaandenpensioen en een exclusief nabestaandenpensioen. Beide zijn opgenomen maar alleen die inclusief nabestaandepensioen is geactiveerd.
Als bij deze werkgever beide pensioenregelingen van toepassing zijn dan activeert u beide pensioeninhoudingen en vervolgens zet u er per werknemer 1 uit. Dit doet u bij Werknemer > tab Instelling.

Van beide soorten is er een pensioenpremie voor werknemers geboren voor en geboren vanaf 1950. Dit gaat in LogiSal vanzelf goed.

Voor de pensioenpremie geldt een franchise die wij hebben herleidt naar een bedrag per gewerkt uur, omdat dit in de rekenvoorbeelden van PMA ook gedaan wordt. Hierdoor kan de parttimefactor uit blijven. De grondslag is het salaris inclusief eventuele toeslagen. Volgens onze informatie blijft bijzonder loon (overwerk) buiten beschouwing.

Aanlevering van gegevens gaat via mutatieformulieren bij PMApensioenen.

Sociale fondsen PMA Apotheek:
Er zijn 2 sociale fondsen: SRMA en SBA. De premies hiervan zijn opgenomen in LogiSal. Deze premies dienen gewijzigd te worden als de werkgever valt onder de CAO gezondheidscentra. Deze premies kunt u vinden op bovengenoemde site.

Wanneer u na update van LogiPoort een fout met de token krijgt, verzoeken wij u om telefonisch contact met onze helpdesk op te nemen: 088-5812300