Voorbeeld Bedrijfsreglement

Concept model Bedrijfsreglement

Wij hebben voor u een voorbeeld bedrijfsreglement. Vele onderwerpen kunt u naar eigen wens uitbreiden.
In dit voorbeeld zijn geen speciale artikelen opgenomen met betrekking tot winkels of werknemers in de industrie, alsmede niet ten aanzien van hun veiligheid. Veelal vindt u voor deze specifieke groepen reglementen bij uw branchevereniging.
Het is altijd aan te bevelen om de uiteindelijke tekst voor te leggen aan een jurist.
Het is tevens aan te bevelen de werknemer te laten tekenen voor ontvangst.

Zeker weten dat het goed zit?

Besef dat in specifieke situaties specifieke contracten nodig zijn. Standaard modellen volstaan in standaard situaties. U kunt via onze zusteronderneming Salariszaken uw bedrijfsreglement laten controleren. Bij Salariszaken werken werknemers die arbeidsrechtelijk sterk zijn onderlegd en NIRPA gecertificeerd zijn.

Laat u uw bedrijfsreglement controleren door Salariszaken? Dan weet u zeker dat het goed zit.

Menu