Voorbeeld Bedrijfsreglement

Concept model Bedrijfsreglement

Wij hebben voor u een voorbeeld bedrijfsreglement. Vele onderwerpen kunt u naar eigen wens uitbreiden.
In dit voorbeeld zijn geen speciale artikelen opgenomen met betrekking tot winkels of werknemers in de industrie, alsmede niet ten aanzien van hun veiligheid. Veelal vindt u voor deze specifieke groepen reglementen bij uw branchevereniging.
Het is altijd aan te bevelen om de uiteindelijke tekst voor te leggen aan een jurist.
Het is tevens aan te bevelen de werknemer te laten tekenen voor ontvangst.

Menu

Let op: LogiSal 2022 kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Wij verzoeken u vriendelijk, om vanwege de drukte, contact op te nemen per e-mail en niet per telefoon.

+