Voorbeeld Bedrijfsreglement

Concept model Bedrijfsreglement

Wij hebben voor u een voorbeeld bedrijfsreglement. Vele onderwerpen kunt u naar eigen wens uitbreiden.
In dit voorbeeld zijn geen speciale artikelen opgenomen met betrekking tot winkels of werknemers in de industrie, alsmede niet ten aanzien van hun veiligheid. Veelal vindt u voor deze specifieke groepen reglementen bij uw branchevereniging.
Het is altijd aan te bevelen om de uiteindelijke tekst voor te leggen aan een jurist.
Het is tevens aan te bevelen de werknemer te laten tekenen voor ontvangst.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.