Kleinmetaal / Metaal en Techniek (sector 12)

Let op: Installatietechniek valt onder Kleinmetaal. Garagebedrijven kunnen onder kleinmetaal vallen. Beste is hierover even te bellen met MN-services.
Pensioenfonds Metaal en Techniek. Zie bpmt.nl.

Pensioenpremie

De grondslag voor de pensioenpremie is het vast overeengekomen loon in januari, vermeerderd met het vakantiegeld. De pensioenpremie voor salarissen hoger dan 73287 (2009) is anders (lager). Hiertoe zijn 2 inhoudingen pensioen opgenomen. De eerste wordt berekend tot het maximumloon en de tweede heeft een franchise gelijk aan het maximumloon van de eerste zal dus pas een premie tonen als het loon hoger is. Beide pensioenen moeten altijd geactiveerd zijn. U hoeft niets in te stellen.
U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

Wia/WGA

Er zijn inhoudingen opgenomen voor zowel Motor/Metaal als voor Installatie. Standaard staan die voor Motor/Metaal aan en die voor Installatie uit, maar u kunt dat natuurlijk omdraaien.

Sociaal fonds

De premies voor het sociaal fonds is opgenomen. Er zijn 2 fondsen maar de premie is gelijk.

Opleidingsfonds

Er bestaan 7 opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Alle fondsen zijn opgenomen in de fondsenlijst. In de werkgever ziet u alleen de OOC. Als voor u een ander opleidingsfonds van toepassing is dan dubbelklikt u op OOC en gaat naar de tab Koppel. Daar koppelt u deze inhouding uw opleidingsfonds.

ANW Pensioen

Als u op het loon ANW-pensioenpremie wenst in te houden dan adviseren wij u dat te doen middels een loonkode, via Werknemer tab LoonED. Deze premies zijn niet zozeer percentages als wel vaste bedragen.

Vakantiebon

De werkgever wordt standaard aangemaakt met een reservering Vakantiebon. Deze kunt u activeren. Daarna dient u dan per werknemer (tab Instelling) te bepalen welke reservering wel en welke niet van toepassing is. Voor de toepassing van 97,5% belastbaarheid worden de loonkodes 147 en 149 gebruikt.
De vakantiebonnen in de kleinmetaal vervallen per 1 juli 2014. Lees onze nieuwsberichten en leesmij.

Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)