Meubelindustrie en Orgelbouw (sector 7)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Meubelindustrie aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Meubelindustrie.

Zie www.meubelpensioen.nl voor de meest recente informatie.

Pensioen meubelindustrie

Grondslag is het op 1 januari vast overeengekomen loon (inclusief vakantiegeld). Voor de meubelindustrie en de orgelbouw geldt dat dit moet worden vermeerderd met het overwerk en de ploegentoeslag van vorig jaar.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

TOP pensioen meubelindustrie

De TOP premie is in de inhoudingen gesplitst in 1 voor de WG en 1 voor de werknemer. Dit omdat de aanvangsleeftijd voor beiden verschillend is. U hoeft hier niets aan in te stellen.

Vut aanvullingsfonds meubelindustrie

Geen bijzonderheden.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

Wanneer u na update van LogiPoort een fout met de token krijgt, verzoeken wij u om telefonisch contact met onze helpdesk op te nemen: 088-5812300