Voorbeeld Arbeidsovereenkomsten

Concept model Arbeidsovereenkomsten

Een arbeidsovereenkomst is bedoeld om alle afspraken met de werknemer op papier te zetten en vast te leggen.
Dat voorkomt dat er later onduidelijkheden ontstaan over elkaars rechten en plichten.

Hieronder kunt u een aantal concept arbeidsovereenkomsten downloaden en deze zelf aanvullen.

Bedingen in het contract

Proeftijd

Bij nieuwe werknemers staat altijd een proeftijd in de arbeidsovereenkomst. Er zijn wettelijke regels met betrekking tot de proeftijd. Ook wijzigt de lengte wel eens.

Concurrentiebeding / relatiebeding

Met een concurrentie of relatie beding, kunt u verhinderen dat werknemers bi jde concurrent gaan werken of klanten overhevelen. Ook hier zijn wettelijke regels van sprake. Zo is het bijvoorbeeld alleen mogelijk bij een vaste aanstelling.

Verbod op nevenwerkzaamheden

Elke werknemer kan ander werk uitvoeren naast de arbeid bij u of de betreffende werkgever. Met een verbod op nevenwerkzaamheden kunt u vastleggen dat er eventueel toestemming is vereist van de werkgever.

Geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding is bedoeld om waardevolle informatie en concurrentiegevoelige informatie binnen het bedrijf te houden.

Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)