Cultureel (sector 54)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Cultureel aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Cultureel.

Sectorpremie Cultureel

Er is een sectorpremie voor vast personeel en 1 voor los personeel. Beiden zijn opgenomen bij de inhoudingen maar die voor los personeel staat actief=nee. Als u los personeel heeft dan dient u deze inhouding te activeren en per werknemer (via Werknemer > tab Instellingen) te bepalen welke inhouding aan en welke uit moet.

Pensioen Cultureel

Voor pensioen e.d. zijn geen inhoudingen c.q. fondsen opgenomen.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.