Uitzendwezen (sector 52)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Uitzendwezen aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de uitzendkrachten nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Uitzendwezen.

Het pensioenfonds voor uitzendbureau’s wordt sinds 2004 verzorgd door StiPP. Voor administratie kunt u terecht bij PVF Achmea 020-6072777 e-mail stippensioen@achmea.nl. Web:www.stippensioen.nl

Gegevensaanlevering pensioenfonds Uitzendwezen

Tot nader datum wordt aangeleverd met STIPP.

Pensioen Uitzendwezen

Het pensioenfonds is verbindend verklaard door de minister en geldt voor alle uitzendkrachten en detacheringsbureaus e.d. die voor tenminste 50% van het totale premieplichtige loon op jaarbasis uitzendkrachten ter beschikking stellen.

De grondslag is gelijk aan het loon, althans de volgende onderdelen: Bruto loon per periode of per uur (ook onregelmatige uren), ziekengeld, vakantiegeld, vakantiedagen, bijzonder verlof/kort verzuim en feestdagen. Niet tot het loon behoren vergoedingen voor overwerk, reisuren en gebruteerde kostenvergoedingen.

In LogiSal is gekozen voor de methode dat bij de uitkering van het loon pensioenpremie ingehouden wordt.
Verder mag over overwerk geen premie pensioenfonds worden ingehouden. Dat is standaard correct ingesteld.

Er zijn twee pensioenregelingen: Basis en Plus. Let op: miv 2013 zijn er wijzigingen met betrekking tot de indeling in Basis of Plus. Raadpleeg bovengenoemde site.

LogiSal regelt niet automatisch toepassing van pensioenpremie en de fase-indeling (tab Sociaal). Deze moet u handmatig instellen en bijhouden.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

Indeling in Uitzend1A of 2A?

a. Uitzendbedrijven IA: groepen uitzendkrachten met administratieve of (para)medische functies krachtens een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW en op wier uitzendovereenkomst een beding als bedoeld in artikel 7:691, tweede lid, BW van toepassing is, werkzaam bij uitzendbedrijven;

b. Uitzendbedrijven IIA: groepen uitzendkrachten met technische of overige functies krachtens een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW en op wier uitzendovereenkomst een beding als bedoeld in artikel 7:691, tweede lid, BW van toepassing is, werkzaam bij uitzendbedrijven;
c. Intermediaire diensten: intercedenten en consulenten; filiaalhouders en vestigingsmanagers; administratief personeel; directie en stafleden; operationele stafmedewerkers; boekhouding en uitzendadministratie; al het personeel waarvan de werkzaamheden zijn terug te voeren op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden, werkzaam bij uitzendbedrijven;
d. Uitzendbedrijven IB en IIB: groepen uitzendkrachten met administratieve, (para)medische functies, technische of overige functies krachtens een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW en op wier uitzendovereenkomst niet een beding als bedoeld in artikel 7:691, tweede lid, BW van toepassing is, werkzaam bij uitzendbedrijven;
e. Detachering: groepen uitzendkrachten die niet vallen onder de hierboven genoemde uitzendbedrijven, werkzaam bij uitzendbedrijven.

Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)