Branche Horeca (sector 33)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Horeca aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Horeca.

Voor actuele informatie over het Pensioenfonds Horeca en Catering gaat u naar www.phenc.nl.
Voor actuele informatie over het FBA, Sucon en SAVAC gaat u naar www.stichtingencontractcatering.nl.
Onderstaande informatie is standaard allemaal goed ingesteld.

Pensioen Horeca

Het SBH omschrijft de grondslag voor de BPF-regelingen en de SOHOR als volgt:
De loonsom SV vermeerderd met de werknemersaandelen in de bijdragen ouderdoms- en nabestaandenpensioen en de SOHOR respectievelijk SUCON. De toelichting vermeldt nog: Brutoloon, eventueel verminderd met de werknemersbijdrage aan de spaarloonregeling. Het maximumloon en de franchise worden gegeven in een bedrag per uur met 6 decimalen achter de komma.

Actueel: In 2013 is de bijtelling auto van de zaak tot het SVWloon gaan behoren. Hierdoor kan het premieplichtig loon niet meer uit de loonaangifte afgeleid worden. Heeft u personeel met een auto van de zaak dan verzoekt PHeNC u contact met hen te zoeken.
In verband hiermee rekent LogiSal de premie over grondslag 7 = het oude SVloon (dus zonder de bijtelling auto).

Sectorpremie Horeca

Er is een sectorpremie voor vast personeel en 1 voor los personeel. Beiden zijn opgenomen bij de inhoudingen maar die voor los personeel staat actief=nee. Als u los personeel heeft dan dient u deze inhouding te activeren en per werknemer (via Werknemer > tab Instellingen) te bepalen welke inhouding aan en welke uit moet.

Horeca en Catering

De horeca kent de Sohor en de SFH. De contractcatering kent de FBA, de FBS en de SUCON. Alle premies zijn opgenomen in de fondsenlijst en in de werkgever die u maakt. U maakt dus een andere werkgever aan voor de Catering.

FBA FBS

De grondslag is het svw-loon.

Het Sociaal Fonds voor de horeca is nul.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)