Wat houd de werkkostenregeling in?

De werkkostenregeling is een forfaitaire regeling en geldt alleen voor vergoedingen of verstrekkingen die deel
uitmaken van het (belaste) loon. De werkgever mag een vrijstelling toepassen van 1,2% van zijn totale loonsom
(exclusief eindheffingsbestanddelen).

Uitgangspunt is dat de Belastingdienst voor het bepalen van de waarde van verstrekkingen uitgaat van de
factuurwaarde (inclusief btw). Wie de vrije ruimte van 1,2% overschrijdt, betaalt een eindheffing van 80 procent over
het bedrag dat de 1,2% van de totale loonsom te boven gaat. Hoe u als werkgever deze 1,2% invult, dat laat de
wetgever helemaal aan u over. Pas in januari van het volgende jaar moet de rekening worden opgemaakt en eventueel
eindheffing worden afgedragen. Wij adviseren dit tussentijds te monitoren.

Hoe verwerkt u de werkkostenregeling in uw salarisadministratie?

Deze whitepaper behandelt voor u:

– de voor- en nadelen
– welke kosten vallen onder de werkkostenregeling?
– en welke niet?
– hoe werkt de administratie rond deze regeling?
– formele regels
– hoe verwerkt u de werkkostenregeling in LogiSal?

Gratis voor u, uw collega’s en de medewerkers van uw salarisadministratie.

Menu