Wat houd de werkkostenregeling in?

De werkkostenregeling is een forfaitaire regeling en geldt alleen voor vergoedingen of verstrekkingen die deel
uitmaken van het (belaste) loon. De werkgever mag een vrijstelling toepassen van 1,2% van zijn totale loonsom
(exclusief eindheffingsbestanddelen).

Vrije ruimte verhoogd vanaf 2020
Sinds 2020 is de vrije ruimte verhoogd. Blijft het totale bedrag onder de 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle medewerkers samen? Dan mag u dat onbelast als vergoeding geven. Dit betekent dat u in de nieuwe situatie € 6.800 onbelast beschikbaar kunt stellen. Als de loonsom van € 400.000 is. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.

Hoe verwerkt u de werkkostenregeling in uw salarisadministratie?

Deze whitepaper behandelt voor u:

– de voor- en nadelen
– welke kosten vallen onder de werkkostenregeling?
– en welke niet?
– hoe werkt de administratie rond deze regeling?
– formele regels
– hoe verwerkt u de werkkostenregeling in LogiSal?

Gratis voor u, uw collega’s en de medewerkers van uw salarisadministratie.