Directie en medezeggenschapscommissie van 801 SaniMan hebben besloten dat er een Personeelsvereniging komt.
De bijdrage per werkgever en werknemer is € 5 plus 1% van het bruto loon.

Grootboek instellen

Ga naar Werkgever > Openen > Grootboek > Selecteer de werkgever (801) en kies voor Open.
Maak een grootboekrekening op 25: 4153 kosten Pers. Ver.
Maak er ook een op 75: 1553 Pot Pers.Ver.
Sluit Grootboek.

Inhouding aanmaken

Open werkgever 801 en ga naar de tab Inhoudingen subtab Sociale Fondsen.
Dubbelklik een lege regel en vermeld bij naam: Pers.Ver. A.
Zet Actief aan.
Vul bij Percentages 1 in bij zowel %wg als bij %wn.
Op de tab Grondslag ziet u dat de grondslag het loon is.
Ga naar de tab Journaal en zet debet op 25 en credit op 75.
Klik op OK.

Dubbelklik op de volgende lege inhouding of op een niet actieve regel (letters grijs ipv zwart) en vermeld bij naam: Pers.Ver. B.
Zet Actief aan.
Klik bij Percentage of Nominaal bedrag op Bedrag per keer en vul € 5 in bij beiden.
Ga naar de tab Journaal en zet debet op 25 en credit op 75.
Klik op OK en sluit Werkgever.

Salarisberekening maken

Ga naar Bereken en maak een berekening. Zie bij bruto-netto dat beide inhoudingen er zijn.
Klik op tab Kosten en ook daar zijn ze present. Klik op Boeken en Printen en bekijk de print.
Sluit dit.

Journaal maken

Ga naar Journaal en maak een journaal van periode 2 tot periode 2.
Bekijk met name de boekingen van de personeelsvereniging.