Reisbureau (sector 17)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Reisbureau aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Reisbureau.

Voor actuele informatie gaat u naar www.reiswerk.nl.

Pensioen Reisbureau

De grondslag voor de pensioenpremie is het vast overeengekomen loon op 1 januari inclusief 8% vakantiegeld, verminderd met de franchise.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

Sociale Fondsen Reisbureau

Er zijn 2 sociale fondsen:

  • Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in de Reisbranche (FOOR)
  • Fonds voor de Kinderopvang in de Reisbranche (FKR)
    LogiSal voegt beide fondsen gemakshalve samen aangezien de premies uitsluitend ten laste van de werkgever komen. Het probleem met deze fondsen is dat de premies meestal pas erg laat bekend wordt gemaakt.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.