Textielreiniging (sector 47)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Textielreiniging aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Textielreiniging.

Zie pensioenfondsmitt.nl voor de meest recente informatie.

Pensioen Textielreiniging:

Grondslag voor het loon is het op 1 januari vast overeengekomen loon. Dit is het vaste bruto maandsalaris inclusief spaarloon + plus vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Sociaal fonds Textielreiniging:

Grondslag voor het loon is het op 1 januari vast overeengekomen loon. Dit is het vaste bruto maandsalaris inclusief spaarloon + plus vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.

Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

Vut Textielreiniging:

Er is een vutregeling. Deze is opgenomen.

Sociaal Fonds Raltex:

Raltex is opgenomen.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.