Looncode aanmaken

Kies voor Looncode > Selecteer administratie: 800 > Openen.
Maak een nieuwe looncode met de naam Koffiegeld op 187.
Selecteer: Soort 17 Netto (kosten)vergoeding.
Zet debet op 43 = Werkkostenregeling.
Klik op Geavanceerd en selecteer Dagvergoeding > Bedrag per loondag.
Vink: Maakt onderdeel uit van de kostprijs, aan.
Sluit looncode.

Looncode instellen als vast component bij de werknemer

Klik op Werknemer > Openen > tab Loon e.d.
Voeg looncode 187 toe met een bedrag van 2.50 en klik op Uitvoeren.
Druk op Einde

Salarisberekening maken

Kies voor Bereken > Selecteer de werknemer > vul periode 2 > Bereken >Bereken het Loon.
Bekijk de berekening.
U ziet dat het koffiegeld = aantal werkdagen van de maand x € 2,50.
Klik op Terug.
Voeg Overuren toe: looncode 122 (150%) 10 stuks en looncode 121 10 stuks.
Voeg 5 ziektedagen toe.
Bereken het loon en bekijk ook de tab Kosten.
Zie dat het koffiegeld = aantal werkdagen van de maand – ziektedagen x € 2,50.
Klik op Terug.

Klik op de looncode Koffiegeld en kies voor de onderste optie in het snelmenu.
Verander de tekst Koffiegeld in Theegeld. Deze verandering geldt alleen voor deze boeking.
Bereken het loon > Boeken en Printen en kijk naar het blok Bruto-Netto.
Sluit en klik ook op Einde berekenen.

Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)