Stel gaat het volgende instellen:

De provisie voor A = € 4 en die voor B = € 9.
Het vaste salaris is € 2.200,– voor voltijd.
Deze werknemer werkt 3 dagen/20 uur in de week.
De Toezichttoeslag is 20% per gewerkt uur en er is 32 uur toezicht gehouden.
Werknemer heeft 10 stuks A verkocht en 26 stuks B.
O ja, deze werknemer heeft een auto van de zaak: bijtelling € 400 per maand en een eigen bijdrage van € 65 per maand.

We oefenen dit in werkgever 800 werknemer 001

Looncode

Ga naar looncode > Maak looncode 135 > Naam Provisie art A > Soort 05 Bruto overuren > 100% > Klik op geavanceerd > zet daar Soort uren op Nergens bij meetellen > Zet bijzonder loon uit.
Maak eenzelfde looncode op 136 met naam Provisie art B.
Maak een looncode op 137 > Naam Toezicht 20% > Kies hier ook voor soort 05 Bruto Overuren > Zet de factor onderaan op 0.2000 > Ga naar Geavanceerd en zet ook hier Soort uren op Nergens bij meetellen > Zet bijzonder loon uit.

Loon e.d.

Ga naar Werknemer tab LoonED
Verwijder bestaande looncodes.
Zet het schaalsalaris op € 2200.— en dagen op 3 en uren op 20.
We gaan de art A en B hier ook vast toevoegen (maar dit mag ook bij Bereken).
Voeg toe looncode 135 met € 4 en 136 met € 9 en voeg toe looncode 118 met € 400 en looncode 119 met € 65 (negatief).
Sluit Werknemer.

Berekenen

Ga naar Bereken > kies een nieuwe periode en roep deze werknemer op.
Kijk eerst naar wat er met het salaris is gebeurd. Het schaalsalaris is omgezet naar een te verlonen van salaris van € 2.200 x 20/40 (uren).
De aantallen van de provisie staan op 1 maar deze kunt wijzigen door er op te klikken.
Wijzig de aantallen in de aantallen zoals hierboven vermeld.
Klik op Toevoegen en voeg looncode 137 toe > Geef bij aantal 32 uur in.
Klik op Bereken het loon en dan op Boeken en Printen.

Bekijk de salarisspecificatie op het resultaat. Bekijk ook het verschil in de kolom Bruto/netto tussen Auto van de zaak en eigen bijdrage.