Een werknemer aanmaken kan via Werknemer  > Selecteer de betreffende werkgever en kies voor Nieuw.

Voer vervolgens een nummer in. Bijv.: 0001.
Vul vervolgens de Achternaam, Voorletters en de geboortedatum in.

Vul de in dienst datum in (Bijv.: 01-01-2024).

tab Fiscaal

Geef op tab Fiscaal aan of er loonheffingskorting toegepast dient te worden.  Omdat het percentage van het bijzondere tarief te bepalen dient de loon voor de loonheffingen van vorig jaar gevuld te worden.
Indien dat niet bekend is, kunt u een schatting maken n.a.v. het huidige salaris.

tab Loon e.d.

Hier vult u in hoeveel uren en dagen (bijv. 5 dagen en 26 uur per week) de werknemer werkt. Bij het maken van de salarisberekening voegt LogiSal automatisch het aantal uren en dagen in voor de betreffende periode.

Daarnaast vult u hier het salaris en stelt u de vaste looncodes in (bijv.: Auto van de zaak of reiskostenvergoeding).

Indien u het schaalsalaris voltijd per maand vult, hoeft u geen looncode toe te voegen. LogiSal rekent het automatisch om wanneer de medewerker niet voltijd werkt.

Indien u het salaris met een looncode wilt bereken kan dat ook. U laat dan het schaalsalaris voltijd per maand leeg.
Dat kan via de knop Toevoegen > Selecteer een looncode bijv. bruto salaris (looncode 100 of 101) > Uitvoeren.
Links onder vindt u (indien het pensioen berekend wordt met een voltijd jaarloon) het Vast overeengekomen jaarloon.
Kies voor het uitroepteken en LogiSal rekent het jaarloon uit n.a.v. de gevulde looncodes. Dit wordt berekend door het salaris x 12 en eventueel een opslagpercentage. Dat kan ingesteld worden bij de pensioen inhouding (Werkgever > tab Inhoudingen > tab Pensioenachtigen > tab Grondslag).

U heeft een werknemer aangemaakt. Wanneer u het scherm van de werknemer afsluit, worden de wijzigingen automatisch opgeslagen.