Loonaangifte maken

Ga naar Loonaangifte en open administratie 802
In de middelste kolom kiest u het tijdvak januari.
Klik op Volgende en maak de wizard af.
Klik op 1 van de knoppen XML en sla de loonaangifte op.
Sluit loonaangifte af.

Journaal maken

Ga naar Journaal en print een journaal van periode 1.
Boek deze.
Sluit Journaal.
Ga weer naar Journaal en kijk in Historie naar de geboekte journaalpost.
Sluit Journaal.
Doe nu zelf de loonaangifte en het journaal voor februari c.q. periode 2.
Beiden boeken.

Berekenen

Ga naar Bereken, vul in periode 3.
Klik op Serieverwerken.
Lees de tekst bovenin en wacht hier even op de uitleg.
Klik op Start en alle lonen van periode 3 worden geboekt.
Sluit Bereken.

We gaan nu een aanvulling in periode 1 boeken.
Werknemer 1 heeft toen een tantieme van € 300 gekregen. Dat mag u boeken in een aparte boeking/slip.
Ga naar Bereken en kies periode 1.
Dubbelklik werknemer 1.
Lees de vraag en antwoord JA.
Stel het aantal uren (links) op 0.
Klik op Toevoegen > looncode 140 > € 300 > Bereken het loon > Boeken en einde.
Maak een loonaangifte over periode 3.
We bekijken samen de correcties.
Maak een journaal over periode 1: aanvullend.

Serieverwerken

In grotere bedrijven werkt u met LogiSal als volgt: Eerst boekt u de werknemers met toevoegingen en wijzigingen.
Als u die gedaan heeft boekt u de rest met serieverwerken.
Hierna kunt u alles controleren o.a. bijvoorbeeld met Lijsten > Mutatielijst Boekingen.
Ongeacht of u ‘gewoon’ heeft geboekt of een boeking heeft gedaan middels serieverwerken, het blijft mogelijk om boekingen te wijzigen en/of te verwijderen.