Onderstaand vindt u een overzicht van de functies binnen LogiSal.
Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact op met de helpdesk.

 • Alle licenties zijn functioneel gelijk
 • Alle branches en sectoren, ook bouw
 • Alle prints gaan eerst naar scherm en kunnen naar PDF en e-mail
 • Full-color indeling salarisspecificatie
 • Uw logo op uw salarisspecificatie
 • Salarisspecificatie op mobiel
 • Berekenen > Zien > Wijzigen en Boeken en Printen
 • Serieverwerken (5 scripts)
 • Eenvoudig wijzigen en verwijderen van boekingen
 • Eenvoudige aanpassing van loongegevens voor een berekening
 • Automatische berekening van kostprijs en subsidies
 • Voorbeeld op scherm
 • Proforma op scherm en/of papier
 • Loonaangifte inclusief subsidies en eindheffing enz. en met Sepa-bestand en betaalkenmerk en tijdvak onafhankelijk van verloningen
 • LKV (loonkostenvoordeel) en (jeugd)LIV (lage inkomensvoordeel) specificatie
 • Serieverwerken loonaangiften van geselecteerde werkgevers inclusief e-mail
 • Cumulatieve loonaangifte
 • Pensioenaangifte en UPA en APG
 • LogiCrypt voor het versleutelen van bestanden
 • E-mailen alle output ook in serie
 • E-mailen salarisspecificaties alle werknemers per werknemer (eventueel incl wachtwoord)
 • Ingevulde loonbelastingverklaring
 • Digitale periodieke loonopgave PLO/MDV Landbouw/Vlees/Tabak
 • Loonstaat met vele specificaties
 • Specificatie per periode van alle inhoudingen
 • Specificatie per periode van de werkgeverspremies
 • Specificatie overige gegevens (uren e.d.)
 • Specificatie per looncomponent
 • Specificatie reserveringen
 • Mutatielijsten ter vergelijking en controle
 • Specificatie grondslagen
 • Aansluiting Loon voor de loonheffing en SVW-loon
 • Specificatie per mutatie van de kostprijs
 • Verzamelloonstaat
 • Jaaropgaven werknemers
 • Salarisspecificatie in Engels
 • Notities vastleggen werkgever/werknemer inclusief bewaking
 • Auto van de zaak
 • Looncode-omschrijving per boeking instelbaar
 • WAB (AWf) – instellingen en controles anno 2020
 • 30% herzieningstoets WAB
 • Loonbeslag/Lening personeel automatisch
 • Web invoer werknemers
 • HRM xml-koppeling
 • Cao’s en sectoren ook vrij indeelbaar
 • Alle afdrachtverminderingen en kortingen
 • Eindheffing
 • Maximaal 20 collectieve inhoudingen vrij benoembaar per werkgever
 • Maximaal 100 individuele looncodes vrij benoembaar per werkgever
 • Maximaal 9 reserveringen vrij benoembaar per werkgever
 • Franchise mogelijk per jaar/dag/uur
 • Betaalstaat en SEPA
 • VCR
 • Witte en groene tabel
 • Loonheffingstabel voor werknemers met vakantiebonnen
 • Artiesten, Sporters, DGA, Nedeco, Anoniem, Prostitutie enz.
 • Grensarbeiders en buitenlandse werknemers
 • Uitzendkrachten reserveringen
 • Overuren tegen afwijkend uurtarief bruto en netto
 • Meer uurlonen per werknemer
 • Bonussen in geld tegen aantallen
 • Kosten in aantallen (bijv. reiskostenvergoeding x gewerkte dagen)
 • Kilometervergoeding met automatische brutering bovenmatig deel
 • Automatische berekening bijzonder tarief
 • Automatische loonsverhoging
 • Registratie verlof in dagen of uren inclusief automatisch bijboeken. Maximaal 4 (Snipper, ATV, Tvt)
 • Snipperuren enz. uitkeren naar geld en afboeken in aantallen
 • Banksparen
 • Grootboekrekeningschema aanpasbaar
 • 100 kostenplaatsen (afdelingen) vrij benoembaar
 • Journaalposten per periode en/of tijdvak (ook per e-mail)
 • Journaalposten naar boekhoudpakketten (specificatie)
 • Importeren administraties derden (ander pakket)
 • Importeren uren ook vanuit een spreadsheet
 • Context-sensitive help
 • Exporteren
 • Verwerken van een ‘Salarysplit’
 • Discontinuiteitsregeling Overwerk en Reisuren (van TSF)
 • Meer dienstbetrekkingen
 • Werkkostenregeling inclusief tussentijdse evaluatie
 • Checklisten boekingen/loonaangiften/pensioenaangiften
Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)