Slagers (sector 15)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Slagers aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Slagers.

Voor actuele informatie gaat u naar www.pensioenslagers.nl.
Voor informatie over VersVlees gaat u naar www.vlep.nl

Pensioen Slagers

Grondslag is het brutoloon bedrijfstakregelingen. Dit is het SVWloon voor aftrek van premies voor bedrijfstakregelingen.

Stivus/Stasas Slagers

Geen bijzonderheden.

SAS Slagers

Niet opgenomen is de premie SAS. Het betreft hier een individuele premie waarvan het werknemersdeel de helft van de premie is met een maximum van 1%.

Vos en OR Slagers

Beide regelingen zijn opgenomen. Geen bijzonderheden.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.