Bouw (Sector 003)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de branche Bouw aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Bouw.
Voor actuele informatie gaat u naar www.administratienet.nl.

Bouwlonen zijn gecompliceerd. Lees deze informatie zorgvuldig.

Ga eerst naar de tab Loonaangifte en selecteer het aangiftetijdvak, in de bouw meestal 4 weken.

Sectorpremie

Standaard worden in de bouw 2 sectorpremies aangemaakt: 1 voor vast personeel en 1 voor variabel personeel. U dient bij elk (nieuw) personeelslid 1 van beide sectorpremies uit te zetten via de tab Instelling.

UTA en niet-uta

Voor UTA-personeel gelden aparte pensioen/vut/Sab regels. Alle regelingen zijn in LogiSal opgenomen en geactiveerd. U kunt UTA op werkgever niveau de-activeren (dubbelklik de regel). U kunt de keuze ook maken per werknemer op de tab Instelling. Let op: Dit geldt ook voor de sociale fondsen.

De premie AP geldt voor alle personeelsleden.

TSF en Vakantiegeld

Speciaal is dat TSF (Fonds TijdSparen) en Vakantiegeld in LogiSal via de reserveringen lopen. Zo heeft u er feitelijk geen omkijken naar. Om dit goed te laten verlopen dient bij de Werknemer, tab Reservering bij beide reserveringen te zijn aangegeven: ‘Automatische vrijval toepassen bij elke boeking’. Na deze instellingen ziet u op elke salarisspecificatie TSF en Vakantiegeld bij het Loon voor de Loonheffing geteld worden.

DO&R

Discontinuiteitsregeling Overwerk & Reisuren (TSF). Deze regeling is in LogiSal opgenomen. Toepassing is zeldzaam maar als u er mee aan de slag wilt dan kunt u de helpdesk verzoeken om een beschrijving van de verwerking.

Vakantiebonnen 99% belast

Als u vakantiebonnen wilt verlonen die voor 99% belast zijn dan activeert u de standaardreservering nr. 4. Deze is compleet ingericht. Als in dit bedrijf uitsluitend werknemers met vakantiebonnen zijn dan kunt u reservering nr. 1 uit zetten. Anders dient u per werknemer 1 van de beide reserveringen aan zetten en de ander uit; dat doet u op de tab Reservering.

45% naar netto

Als de werknemer 45% van het vakantiegeld/TSF direct bij het netto loon wil ontvangen, dan gaat U naar Werknemer, tab Reservering. Daar klikt u links de betreffende reservering aan waarna u rechtsonder de loonkode kunt benoemen. Standaard zijn de loonkode 146 (vakgeld) en148 (TSF) hiervoor gemaakt.

Franchises en Maximum lonen

Binnen de bouw hebben wij er voor gekozen om maximumloon en franchise uit te drukken in een bedrag per uur. Verder worden de premie geheven over de grondslag ‘Pensioen’. Het is dus van belang om het BTERloon in uren volledig uit te keren. Zie ook Werknemers en Loonheffing hieronder.

Uren onbetaald TSF

Als de werknemer Uren onbetaald TijdSpaarFonds heeft dan betaalt u deze uren niet. Maar er is wel pensioenpremie over verschuldigd. U beschikt standaard over een loonkode ‘Uren onbetaald TSF’ voor het opgeven van deze uren.

Bijzondere werknemers

Bepaalde werknemers kunnen soms uitgezonderd zijn van premieheffing. Dit kunt u instellen bij Werknemer, tab Instelling.

Bijzondere uren

U kunt er voor kiezen om ‘Uren ziek’, ‘Uren Roostervrij (RVD)’, Uren ExtraVerlof (EVD)’ enz. apart in te geven. Deze loonkodes zijn standaard voor u aangemaakt.

Reisuren

De reisuren worden veelal betaald tegen het garantieuurloon, wat lager kan zijn dan het PRIS-uurloon. Vul dan eerst het lagere garantieuurloon in bij ‘Afwijkend Bruto Uurloon’, Voeg dan de loonkode voor Reisuren (136) toe en geeft het aantal in.

Alle pensioenpremies e.d. van Cordares en AO zijn opgenomen in LogiSal.

Werknemers en loonheffing

U kunt bij Werknemer, tab Fiscaal, subtab Bijzondere Instelling de juiste tabel voor de loonheffing kiezen. Voor werknemers met vakantiebonnen zijn aparte tabellen. Als u hiervoor kiest dan wordt automatisch ook de franchise voor WE aangepast, alsmede het maximumloon voor de diverse wetten.

Werknemergegevens

Per werknemer dient u de Caocode en de beroepencode aan te geven. De beroepencode dient u zelf te bepalen aan de hand van de beroepencodetabel op bovengenoemde site van Cordares. U mag alleen de cijfers (de code) invoeren in LogiSal.

U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Bouw die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer Als u dat wilt dan dient u dat aan te passen bij Werkgever > Inhoudingen > Werknemersverzekeringen > Dubbelklik WHK.

Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.
+