Huispersoneel (sector 17)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor Huispersoneel en PGB aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van huispersoneel en PGB.

Deze helppagina geeft informatie over:

• Vereenvoudigde regeling voor personeel aan huis

• Werknemers op basis van Persoonsgebonden budget (PGB).

De regeling houdt voornamelijk in dat u slechts eens per jaar loonaangifte hoeft te doen.

Wat moet u doen?

1. U moet zich aanmelden als werkgever bij de belastingdienst. Daarbij moet u duidelijk maken dat u slechts eens per jaar loonaangifte wilt doen. Op dit moment is daar nog geen ’vast’ formulier voor maar dat kan wel elk moment komen.

2. U moet de identiteit van de werknemer vaststellen. U bewaart de kopie van het identiteitsbewijs (ook als u een nieuwe krijgt bewaart u de oude).

3. De werknemer moet u zijn/haar persoonsgegevens verschaffen .

4. De werknemer moet een verklaring afgeven voor wel of niet toepassing van de loonheffingskorting.

 

In LogiSal doet u:

1. U maakt de Werkgever aan in sector 17 Huispersoneel. Ga direct naar de tab Loonaangifte en zet het aangiftetijdvak op Jaar.

2. U maakt de Werknemer aan. U hoeft geen bijzondere zaken aan te vinken.

3. U verloont de werknemer voor elke betaalperiode, meestal per week of per maand.

4. U doet de loonaangifte eens per jaar in januari van het volgende jaar. Het inzenden van de loonaangifte doet u gratis en gemakkelijk met LIS: de indienservice van LogiSal.

5. U verstrekt de werknemer de jaaropgaaf.

Let op:

De belastingdienst verstrekt u schriftelijk een beschikking sectorindeling. Controleer of u in 17 bent ingedeeld. Pas dit zonodig in LogiSal aan.

De belastingdienst verstrekt u elk jaar een beschikking premie WGA-gedifferentieerd. Controleer dit met de premie die LogiSal heeft bij Werkgever > Inhoudingen > Werknemersverzekeringen.

 

Zie ook:

www.belastingdienst.nl

Zoek op: Personeel aan huis en op PGB.

 

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.