Huispersoneel (sector 17)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor Huispersoneel en PGB aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van huispersoneel en PGB.

Deze helppagina geeft informatie over:

• Vereenvoudigde regeling voor personeel aan huis

• Werknemers op basis van Persoonsgebonden budget (PGB).

De regeling houdt voornamelijk in dat u slechts eens per jaar loonaangifte hoeft te doen.

Wat moet u doen?

1. U moet zich aanmelden als werkgever bij de belastingdienst. Daarbij moet u duidelijk maken dat u slechts eens per jaar loonaangifte wilt doen. Op dit moment is daar nog geen ’vast’ formulier voor maar dat kan wel elk moment komen.

2. U moet de identiteit van de werknemer vaststellen. U bewaart de kopie van het identiteitsbewijs (ook als u een nieuwe krijgt bewaart u de oude).

3. De werknemer moet u zijn/haar persoonsgegevens verschaffen .

4. De werknemer moet een verklaring afgeven voor wel of niet toepassing van de loonheffingskorting.

 

In LogiSal doet u:

1. U maakt de Werkgever aan in sector 17 Huispersoneel. Ga direct naar de tab Loonaangifte en zet het aangiftetijdvak op Jaar.

2. U maakt de Werknemer aan. U hoeft geen bijzondere zaken aan te vinken.

3. U verloont de werknemer voor elke betaalperiode, meestal per week of per maand.

4. U doet de loonaangifte eens per jaar in januari van het volgende jaar. Het inzenden van de loonaangifte doet u gratis en gemakkelijk met LIS: de indienservice van LogiSal.

5. U verstrekt de werknemer de jaaropgaaf.

Let op:

De belastingdienst verstrekt u schriftelijk een beschikking sectorindeling. Controleer of u in 17 bent ingedeeld. Pas dit zonodig in LogiSal aan.

De belastingdienst verstrekt u elk jaar een beschikking premie WGA-gedifferentieerd. Controleer dit met de premie die LogiSal heeft bij Werkgever > Inhoudingen > Werknemersverzekeringen.

 

Zie ook:

www.belastingdienst.nl

Zoek op: Personeel aan huis en op PGB.

 

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.