Sector Agrarisch

Voor actuele informatie gaat u naar:
www.colland.nl en www.bplpensioen.nl

U vindt in LogiSal branchemasters voor het maken van een salarisadministratie in Bedrijfsverzorging, Boom, Bos en Natuur, Dier, Glastuinbouw, GroenvoerDrogerij, Groothandel Bloembollen, Groothandel Bloemen, Hovenier, Landbouw, Loonwerk, Paddestoelen, Tuinbouw en Varkensverbetering.

BPL (pensioenpremie)
Formeel geldt een nieuwe regeling per 1 januari 2015. Er geldt een franchise en een maximumdagloon en een minimumdagloon.
De parttimefactor wordt bepaald door het aantal verloonde uren te delen door het normale aantal uren van die betreffende maand. LogiSal is zo ingesteld.
Ter informatie: U dient bij Werkgever > tab Diversen het blok Systeem Berekening Loon in de kolom uur op Werkelijke dagen te zetten.
LogiSal kan de parttimefactor niet cumulatief berekenen en berekent deze dus per periode.

Op www.bplpensioen.nl kunt u zoeken op ‘voorbeeldberekening’.

SAZAS basispakket
De premie is individueel waarbij het werknemersdeel de helft van de premie is met een maximum van 1%. De premies hiervan kunt u per werknemer invoeren via tab LOON E.D. U gebruikt hiervoor de loonkodes 170 (werknemersdeel: met een minteken invoeren) en 171 (werkgeversdeel).

Sazas Pluspakket en Sazas Wao/Wga hiaat
Geen bijzonderheden.

Sazas WaoWga Eigenrisicodragersverzekering
Deze is wel in LogiSal opgenomen maar staat niet op Actief. U kunt deze activeren als u deze verzekering hebt afgesloten.

Arbeidsmarktbeleid
Het fonds ‘Colland Arbeidsmarktbeleid’ kan per bedrijfstak verschillen. Alle verschillende bedrijfstakken zijn opgenomen in LogiSal.

Sectorpremie
Er is een sectorpremie voor vast en een voor los personeel (in principe valt een werknemer onder vast als hij/zij een contract heeft voor 1 jaar of langer). Bij de werkgever zijn beide geactiveerd. Let op: BELANGRIJK: U dient per werknemer, op de tab Instellingen, er 1 uit te zetten.

Cao’s
Landbouwwerktuigen en Exploiterende Ondernemingen (Cao LEO), Cao Glastuinbouw, Cao Open Teelten, Cao Dierhouderijk, Cao Paddestoelen.

Aanlevering Pensioenfonds
U kunt via LogiSal een periodieke loonopgave aanmaken welke u kunt uploaden op de website https://www.bplpensioen.nl/

Dit kan in LogiSal via Periodeblok > PLO Agrarisch

Let op! U dient het aansluitnummer in te voeren bij Werkgever > Algemeen > Aansluitnummer UVI (voorbeeld: 001-123456700000)