Confectie (sector 47)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Confectie aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de branche Confectie.

Zie www.pensioenfondsmitt.nl voor actuele informatie over pensioen en www.modint.nlvoor actuele informatie over het sociaal fonds. Telefoon 030-2320901. Pensioenfonds heet per 2006: MITT. De CAO code voor MITT is 2535. Telefoon pensioenfonds: 045-5763296.

Pensioen Confectie

Grondslag is vast overeengekomen loon op 1 januari vermeerderd met de provisietoeslagen die in het vorige jaar zijn uitgekeerd.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

RAM Confectie

Er is een aanvullingsregeling die RAM heet. Deze premie geldt voor alle werknemers ongeacht leeftijd. Er zijn 2 RAM-regelingen: een voor Confectie en een voor alle andere sectoren. Beiden zijn in LogiSal opgenomen. Standaard is die voor Confectie geactiveerd.

Sociaal Fonds Confectie

Grondslag is SVW-loon. Geen bijzonderheden. Er zijn 2 sociale fondsen. Een voor Confectie en een voor Textiel. Beiden zijn in LogiSal opgenomen. Standaard is die voor Confectie geactiveerd.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.