Branche Architecten

Zie www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl voor actuele informatie.

Pensioenpremie

De grondslag is het vast-overeengekomen-loon op 1 januari.
Aanlevering van gegevens gaat vanaf 2011 met LogiSal automatisch via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea.
U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

VUT (SUA)

Premie wordt berekend over het loon minus pensioenpremies en vutpremies. Spaarloon is geen aftrekpost voor de vutgrondslag. Uw werkgever is standaard zo ingesteld.

Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA)

Deze heffing is een vast bedrag per werknemer per jaar, ten laste van de werkgever.
De heffing is in LogiSal opgenomen. Als u de pensioenaangifte wilt gebruiken dan dient u hier een instelling aan te passen:
Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Sociale Fondsen en dubbelklik Sociaal Fonds.
Verander Bedrag per jaar in Bedrag per keer.
Doe nu de lonen van januari. U zult zien dat de premie ineens wordt meegenomen in de kostprijs en de aangiften.
Zet deze inhouding nu voor de rest van het jaar uit.