Beveiliging (sector 053)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Beveiliging aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Beveiliging.

Voor actuele informatie gaat u naar www.beveiligingspensioen.nl.

Pensioenpremie Beveiliging

Grondslag voor de premie is het salaris per periode. Overuren, winstdeling en eindejaarsuitkering worden niet meegeteld.

Het pensioenfonds voor de beveiliging gebruikt de uniforme pensioenaangifte (UPA) via TKP.

Sociale fondsen Beveiliging

Er zijn 3 sociale fondsen opgenomen. Geen bijzonderheden.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds.

Meer informatie over de premies en de berekening vindt u op https://www.beveiligingspensioen.nl/rekencijfers