Looncode aanmaken

We gaan een looncode maken voor het verlonen van Cursusloon.
Ga naar looncode en open Werkgever 800.
Selecteer de lege looncode 105 en vul de naam: Cursusloon.
Kies voor soort: 01 Bruto loon per periode.

Standaard zet LogiSal dit soort het journaal: debet op 1=4100 Bruto Loon.

Grootboekrekening wijzigen

De naam of het nummer van de grootboekrekening kan gewijzigd worden.
Daarvoor is een grootboekrekening nodig die er nog niet is en die gaan we nu maken.
Sluit looncode.

Ga naar Bestand > Openen > Grootboek > 800 > Openen.
Klik op 5 en geef in: 4102 Cursus en kies voor Ok.
U heeft nu een grootboekrekening op 5 gemaakt.
Sluit Grootboek.

Ga weer naar die looncode 105 en zet de gemaakte grootboekrekening op Debet.
Sluit looncode.

Salarisboeking maken

Ga naar Bereken en selecteer de werknemer 1 in administratie 800.
Kies voor Berekenen.
Kies voor toevoegen en voeg de looncode Cursusloon toe met een bedrag (Bijv.: € 249,-).
Kies voor Bereken Het Loon.
Controleer of de berekening goed is en klik op Boeken en Printen. Boeken staat voor opslaan.

Het Cursusloon moet voorkomen in de kolom heffingsloon en natuurlijk in Bruto-Netto.
Sluit de print en klik op einde.

Journaalpost maken

Ga naar Journaal en print een journaal van periode 1.
U ziet nu het cursusloon geboekt op 4102.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.
+