Textielgroothandel (sector 42)

Voor actuele informatie zie www.bpftex.nl.

Pensioen Textielgroothandel

Volgens telefonische informatie geen franchise. Het maximumloon is gelijk aan het maximumloon voor de werknemersverzekeringen.

Prepensioen Textielgroothandel

Alleen verschuldigd door werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950 en reeds op 31 december 2009 werkzaam zijn in de bedrijfstak. De geboortedatum regelt LogiSal automatisch maar als werknemers buiten de regeling vallen op grond van de tweede voorwaarde dan dient u deze inhouding voor deze werknemer uit te zetten via Werknemer tab Instellingen subtab Pensioenachtigen. Beide kanten moeten uit.

Fonds Collectieve Belangen Textielgroothandel

Geen bijzonderheden.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.