Bouwmaterialen (sector 41)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Bouwmaterialen aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Bouwmaterialen.

Uitgevoerd door PVF. Zie www.bpfhibin.nl of http://www.syntrusachmea.nl/pvf/ of bel 020-6074444 voor actuele informatie.

Pensioen/IP Hibin:

Grondslag is vastovereengekomen loon.

De pensioenpremie is opgesplitst in twee delen. De percentages van die twee delen verschillen. In LogiSal vindt u daarom 2 pensioenpremies die beide geactiveerd zijn. Tezamen berekenen zij de juiste premie. U hoeft niets in te stellen.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

Sociaal Fonds Bouwmaterialen:

Grondslag is SVWloon. Het maximum is 1,5 x het max.svw-loon.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)