Betonproducten en Betonprodutenindustrie (sector 048)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Betonproducten aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Betonproducten.

Voor actuele informatie gaat u naar www.betonpensioen.nl.
Voor de Vutregeling belt u met PVF 020-6074444 of mailt u naar pvf@achmea.nl.

Pensioenpremie Betonpensioen

Grondslag voor de premie is het vast-overeengekomen loon op 1 januari.

Regeling werknemers geboren voor 1950:
De premie wordt berekend in 2 delen met een minimumgrondslag en een maximumgrondslag. LogiSal kan dit verwerken maar dit resulteert wel in 2 regels op de salarisspecificatie: 1 voor het minimumdeel en 1 voor het bovenliggende deel.

Regeling werknemers geboren na 1950:
Voor werknemers geboren na 1950 geldt een nieuwe regeling.

Beide regeling zijn opgenomen hetgeen resulteert in 3 pensioenregels bij Inhouding. U kunt alle regels op actief laten staan. LogiSal past automatisch de juiste regeling toe.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

Vut Betonproductenindustrie

Er is nog een vut actief. Ook hier gelden aparte regelingen voor geboren voor en na 1950. LogiSal heeft beide regelingen opgenomen en past automatisch de juiste toe.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.
+