Salarisnieuws

Brieven over nieuwe sectorindeling uitzendbedrijven

Uitzendbedrijven krijgen deze maand twee brieven van de Belastingdienst. In de eerste brief staat een toelichting op nieuwe sectorindeling per 1-1-2020. De tweede brief bevat de beschikking sectorindeling die geldt…

Nieuwe website gelanceerd!

De afgelopen maanden zijn we in samenwerking met Junction druk bezig geweest met het ontwikkelen en vormgeven van onze nieuwe website. Wij zijn erg trots op het resultaat! Door een…

Verruiming werkkostenregeling per 2020

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Per 1 januari 2020 zal de WKR worden verruimd. Dat staat in het Belastingplan 2020 dat…

Prinsjesdag 2019 – de belangrijkste onderwerpen

Prinsjesdag 2019 – de belangrijkste onderwerpen Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2020 bekendgemaakt. Op deze dag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Wij hebben…

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd Vanaf 1 januari 2020 is de hoogte van de premie WW afhankelijk van de aard van het arbeidscontract. Voor een vast contract geldt de lage premie,…

Een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf

Een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf Na lange en stevige discussies hebben werkgevers en vakbonden op donderdag 5 september een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en…

Nihilaangevers ontvangen vragenbrief Belastingdienst

Nihilaangevers ontvangen vragenbrief Belastingdienst Inhoudingsplichtigen die langer dan 15 maanden nihilaangiften loonheffingen hebben ingestuurd, ontvangen begin september een vragenbrief van de Belastingdienst. Om te bepalen of zij in de toekomst…

Verzamelspecificatie UWV vernieuwd

Verzamelspecificatie UWV vernieuwd Betaalt een werkgever zelf een Ziektewet-, WAZO-, WIA- of Wajong-uitkering aan zijn werknemer(s)? Of verrekent een werkgever deze met het loon? Dan ontvangt hij iedere maand een…

Uitleg 30% regeling

Uitleg 30%-regeling Werknemers die tijdelijk naar het buitenland of naar Nederland worden uitgezonden, krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten van dat verblijf buiten het land van herkomst, de…

Generatiepact Metaal en Techniek

Generatiepact Metaal en Techniek Het Generatiepact is een regeling die oudere werknemers in staat stelt minder uren te werken met volledig behoud van pensioenopbouw. Zo kunnen zij op een gezonde…

Wanneer moet een werkgever zich aan een cao houden?

Wanneer moet een werkgever zich aan een cao houden? Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of…

Hoe verwerkt u een transitievergoeding?

Hoe verwerkt u een transitievergoeding? Als u aan een werknemer een transitievergoeding uitkeert, moet u rekening houden met een aantal zaken. Een transitievergoeding betreft namelijk loon uit vroegere dienstbetrekking. Omdat…

Salaris berekenen met LogiSal

Salaris berekenen met gebruiksvriendelijke salarissoftware Met LogiSal kunt u bruto-netto rekenen, maar ook netto-bruto salaris berekenen. Zelfs bruto-netto en netto-bruto salaris berekenen tegelijk. Handig voor de werknemer die naast een…

Vanaf 2020 mogelijk 1 cao voor uitzendkrachten

Vanaf 2020 mogelijk 1 cao voor uitzendkrachten Voor de 850.000 mensen die in Nederland uitzendwerk doen, gaan binnenkort dezelfde cao-voorwaarden gelden. Dat hebben vakbonden afgesproken met twee grote brancheorganisaties voor…

Extra verdiepingscursus LogiSal – oktober 2019

Extra verdiepingscursus LogiSal – oktober 2019 Wegens succes hebben wij een extra cursusdag ingepland op 3 oktober 2019. De cursus van 25 september is uitverkocht en er is nog slechts…

Loop geen voordeel mis: controleer uw WTL-beschikking!

Loop geen voordeel mis: controleer uw WTL-beschikking! De Belastingdienst en het UWV gebruiken gegevens uit de aangiften loonheffingen over 2018 om te berekenen of er recht is op het loonkostenvoordeel…

Verdiepingscursus LogiSal september 2019

Verdiepingscursus LogiSal – september 2019 Maakt u gebruik van LogiSal en heeft u over het gebruik soms vragen? Of wilt u meer verdiepingskennis opdoen? Dan is dit de uitgelezen mogelijkheid…

BSN niet verplicht op de loonstrook

BSN niet verplicht op de loonstrook Het BSN is een wettelijk identificatienummer om de communicatie tussen overheid en burgers te vergemakkelijken. Volgens de Belastingdienst is het niet verplicht om op…

Hoe verwerkt u fooien in de salarisadministratie?

Hoe verwerkt u fooien in de salarisadministratie? In de praktijk ontstaan er af en toe misverstanden over het verwerken van fooien in de salarisadministratie. Soms zijn de fooien die werknemers…

Einde jeugd-LIV door pensioenakkoord

Einde jeugd-LIV door pensioenakkoord Het principeakkoord dat het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden op 5 juni hebben gepresenteerd betekent het einde van het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV). De maatregelen…

Rekenregels per 1 juli 2019 gepubliceerd

Rekenregels per 1 juli 2019 gepubliceerd Op de website van Rijksoverheid vindt u de rekenregels die gelden vanaf 1 juli 2019. In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen…

Na 3 jaar recht op vast contract bij WAB

Na 3 jaar recht op vast contract bij WAB Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om medewerkers in vaste dienst te nemen. Het kabinet wil dit bereiken door…

De subsidie praktijkleren kan tot 17 september worden aangevraagd

De subsidie praktijkleren kan tot 17 september worden aangevraagd Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst…

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Voor de aangiften loonheffingen over het 1e halfjaar van 2019 hebben de Belastingdienst en UWV een aantal kwaliteitscontroles vastgesteld. Als bij deze geautomatiseerde controles blijkt dat de…

Minimumloon per 1 juli 2019 bekend

Minimumloon per 1 juli 2019 gepubliceerd De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2019. Vanaf die dag hebben ook 21 jarigen recht op het…

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2019

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2019 Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te…

Controleer LKV en LIV 2018!

Controleer LKV en LIV 2018! Op 1 mei sluit voor de LKV en de LIV de termijn waarbinnen u correcties in de loonaangiften 2018 kunt doen. U dient uw salarisadministratie…

Factsheet transitievergoeding

Factsheet transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk…

Mini-docu over de loonaangifteketen

Mini-docu over de loonaangifteketen De Belastingdienst stimuleert het eerder aanleveren van de loonaangifte. Bij de Aangiftebrief Loonheffingen 2019 vond u al de oproep om de loonaangifte direct na het verstrekken…

Ben je vrij op Goede vrijdag of Bevrijdingsdag?

Ben je vrij op Goede vrijdag of Bevrijdingsdag? Veel werknemers in Nederland zijn in elk geval vrij op een aantal officiële feestdagen, zoals Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag,…

Nog meer loonbelastingtabellen in de maak voor 2020

Nog meer loonbelastingtabellen in de maak voor 2020 Met ingang van 1 januari 2019 moeten werkgevers aparte loonbelastingtabellen toepassen voor werknemers die niet in Nederland wonen. De reden hiervan is dat…

Vernieuwde pensioensite Belastingdienst

Vernieuwde pensioensite Belastingdienst De pensioensite van de Belastingdienst is sinds 25 februari 2019 vernieuwd. Op deze site vindt u praktische antwoorden op veelgestelde vragen bij de uitvoering van de fiscale…

Pensioen opbouwen

Pensioen opbouwen Het deelnemen aan het pensioenfonds StiPP is verplicht gesteld voor uitzendkrachten die op basis van een uitzendovereenkomst voor een uitzendonderneming werken. Nederland kent geen algemene pensioenplicht. Dat schrijft…

Vakantieplanning

Vakantieplanning Als een werknemer zijn vakantie aanvraag schriftelijk indient, is het zaak om daar tijdig op te reageren. Reageert u niet binnen twee weken op de aanvraag, dan staat de…

Ondersteuning Windows 7 eindigt in 2020

Ondersteuning Windows 7 eindigt in 2020 Wij waarschuwen u dat Microsoft vanaf 14 januari 2020 stopt met het leveren van veiligheids-updates en ondersteuning van Windows 7. Als u dan nog…

Regeling compensatie transitievergoeding definitief

Regeling compensatie transitievergoeding definitief De Regeling compensatie transitievergoeding is op 26 februari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is…

Controleer voorlopige berekening LKV/LIV

Controleer voorlopige berekening LKV/LIV UWV gebruikt gegevens uit de aangiften loonheffingen over 2018 om te berekenen of de werkgever recht heeft op het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV.…

Salarisadministratie uitbesteden

Uitbesteden aan salarisspecialisten Onze zusteronderneming Salariszaken bestaat uit ervaren HR- en salarisspecialisten, deskundig, oplossingsgericht en proactief. Zo garanderen zij dat jouw salarisverwerking altijd voldoet aan de laatste sociale- en fiscale…

4e versie Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd

4e versie Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd De 4e versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 is te downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels sinds 1 januari 2019 voor…

Einde van de sectorpremies met ingang van 2020

Einde van de sectorpremies met ingang van 2020 Na 67,5 jaar komt er zeer waarschijnlijk een eind aan het systeem met sectorpremies, sectorfondsen en sectorvermogens. Minister Koolmees van Sociale Zaken…

Vrije ruimte WKR naar 1,7% in 2020

Vrije ruimte WKR naar 1,7% in 2020 Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2 procent van het totale fiscale loon (de loonsom van alle werknemers samen) onbelast vergoeden of verstrekken:…

Handboek Loonheffingen 2019 gepubliceerd

Handboek Loonheffingen 2019 gepubliceerd De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2019 gepubliceerd. In het handboek leest u waar een werkgever mee te maken krijgt als hij werknemers in dienst heeft.…

Informatie over de WKR 2018

Informatie over de WKR 2018 In januari is het weer tijd voor het inventariseren van de WKR en eventueel het opnemen in de loonaangifte. Hoe gaat dat ook al weer?…

PAWW-aangifte per kwartaal mogelijk!

PAWW-aangifte per kwartaal mogelijk! Heeft u een onderneming met 25 of minder medewerkers? Dan biedt het PAWW-portaal u een voordeel. U kunt kiezen om uw aangifte per kwartaal te doen.…

Kijk nu de Intermediairdagen 2018 online terug!

Kijk nu de Intermediairdagen 2018 online terug! Op Intermediairdagen.nl kunt u de video-opnames van de Intermediairdagen 2018 terugkijken. Dit kan ook als u geen beconnummer hebt.   Onder het thema…

Gegevensspecificaties 2019 gepubliceerd

Gegevensspecificaties 2019 gepubliceerd De ‘Gegevensspecificaties voor de aangifte loonheffingen 2019’ zijn beschikbaar. In dit document vindt u de betekenis van de gegevens die u via de aangifte loonheffingen 2019 doorgeeft…

In 2019 geen auto’s meer met 0% bijtelling

In 2019 geen auto’s meer met 0% bijtelling Met ingang van 1 januari 2019 zijn er geen auto’s meer waarvoor 0% bijtelling geldt. Voor de volgende auto’s eindigt namelijk het…

LogiSal 2019 beschikbaar!

LogiSal 2019 beschikbaar! U kunt LogiSal 2019-1A downloaden! Wij adviseren u de Leesmij goed door te nemen. Hulp nodig bij de jaarovergang? Kijk op deze pagina van de online help. Bijgewerkte fondsen Op dit moment zijn…

Maatregelen Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Maatregelen Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht. Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken. Onder andere het ontslagrecht wordt aangepast, de ketenregeling…

Aangepaste openingstijden rond Kerst en Nieuwjaar

Aangepaste openingstijden rond Kerst en Nieuwjaar Op 24 en 31 december 2018 is Logihuis gesloten. De overige werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar zijn de reguliere openingstijden van toepassing. Wij wensen…

Hogere vrijwilligersvergoeding in 2019

Hogere vrijwilligersvergoeding in 2019 De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, stijgt per 1 januari 2019 van € 1.500 naar € 1.700 per jaar. Betaalt u een uurvergoeding? Dan gaat…

Aangiftebrieven 2019 verzonden door de Belastingdienst

Aangiftebrieven 2019 verzonden door de Belastingdienst De Belastingdienst heeft op 13 november de ‘Aangiftebrief loonheffingen 2019’ naar de werkgevers verstuurd. Wilt u in het bezit komen van deze brief, vraag…

Aandachtspunten facturatie en beschikbaarheid LogiSal 2019

Aandachtspunten facturatie en beschikbaarheid LogiSal 2019 Nu de decembermaand nadert krijgen wij veel praktische vragen over het nieuwe kalenderjaar. Denk aan de facturatie, licentiesleutels en het downloaden van LogiSal. Wij…

Logihuis lanceert Cloud Dossier!

Logihuis lanceert Cloud Dossier! Sinds de nieuwe privacywet AVG in mei 2018 van kracht is, zijn organisaties verantwoordelijk voor het veilig bewaren en verwerken van documenten met persoonlijke informatie. Ook…

Zieke werknemer? Volg dit handige stappenplan!

Zieke werknemer? Volg dit handige stappenplan! Op de website van het UWV staat een handig stappenplan waarin alle stappen staan beschreven die u moet nemen als een werknemer ziek is.…

Pensioenfonds Vervoer

Pensioenfonds Vervoer Het pensioenfonds Vervoer hanteert rekenvoorbeelden waarbij de franchise wordt afgetrokken van het ‘vaste’ loon. Pas daarna worden de variabele loonbestanddelen bijgeteld. Dat is niet conform het pensioenreglement. Dat…

Loonbelastingverklaring in LogiSal aangepast

Loonbelastingverklaring in LogiSal aangepast De loonbelastingverklaring van LogiSal is aangepast. Vooruitlopend op 2019 kunt u nu al met LogiSal een loonbelastingverklaring printen met de volgende rubrieken: – Inwoner van Nederland…

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 bekendgemaakt

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 bekendgemaakt De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en…

Uitbreiding e-mail functionaliteiten in LogiSal 2019

Uitbreiding e-mail functionaliteiten in LogiSal 2019 In LogiSal 2019 zal het mogelijk zijn om meerdere afzenders/smtp-adressen te beheren. Zo kunnen verschillende medewerkers vanaf verschillende e-mailadressen mails versturen. Of kunt u…

Geen pensioenaangiften meer naar Syntrus Achmea

Geen pensioenaangiften meer naar Syntrus Achmea De pensioenaangifte van Syntrus Achmea is niet meer. Alle pensioenfondsen zijn inmiddels overgestapt naar andere uitvoerders. Centric heeft de laatste overgenomen. Wij hebben een…

Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2019

Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2019 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen (zie paragraaf 19.4.1 van het Handboek, onder ‘Pensioen in eigen…

Controleer Jeugd-LIV

Controleer Jeugd-LIV Het is helaas mogelijk dat u een werknemer het jeugdminimumloon betaalt en toch niet in aanmerking komt voor de Jeugd-LIV. Het systeem is ingericht op jaargegevens en gemiddelden.…

Infographic over de Wet tegemoetkoming loondomein

Infographic over de Wet tegemoetkomingen loondomein UWV heeft in samenwerking met SZW en de Belastingdienst, een handige infographic over het loonkostenvoordeel, lage-inkomensvoordeel en jeugd-LIV gemaakt. Hierin ziet u in 1…

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2018 per 1 oktober

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2018 per 1 oktober De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd. In het versiebeheer kunt u zien welke wijzigingen zijn doorgevoerd.…

Logihuis sponsort Stichting Mtangani

Logihuis sponsort Stichting Mtangani Logihuis is al vanaf het eerste uur sponsor van de Stichting Mtangani. Mtangani is een dorp van 7000 inwoners in Kenia waar de Stichting helpt met…

Verlaging subsidie praktijkleren van de baan

Verlaging subsidie praktijkleren van de baan De door de regering voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor praktijkleren gaat niet door. De Tweede Kamer schaarde zich tijdens de Algemene Beschouwingen unaniem…

Prinsjesdag 2018 – de belangrijkste onderwerpen

Prinsjesdag 2018 – de belangrijkste onderwerpen Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2019 bekendgemaakt. Op deze dag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Wij hebben…

Sepa voor Spaww

Sepa voor Spaww Vanaf versie 3E beschikt u met LogiSal over een Sepa voor de Spaww. Alweer kort na het inbouwen van de Sepa voor de loonaangifte is nu ook…

Jeugd-LIV en grensbedragen

Jeugd-LIV en grensbedragen Onlangs heeft de Belastingdienst de grenzen gemiddeld uurloon 2018 voor het Jeugd-LIV bekend gemaakt. Daarbij viel ons op dat de genoemde bovengrens een overlapping lijkt te hebben…

LogiSal start niet

LogiSal start niet  Lees dit artikel inclusief de oplossing als LogiSal niet start. Tijdens de overgang naar https (beveiligde website verbindingen) zijn problemen ontstaan met 1 van onze servers. Die…

Stevige groei LogiSal Online gebruikers

Stevige groei LogiSal Online gebruikers De afgelopen jaren is een fors aantal klanten overgestapt op LogiSal Online. De meest gehoorde redenen zijn veiligheid (back-up) en flexibiliteit. U kunt LogiSal Online…

Samenloop LKV en LIV

Samenloop LKV en LIV   In 2018 kennen we zowel het loonkostenvoordeel als het lage inkomensvoordeel. Die kunnen samenlopen. Een oudere werknemer die 1 augustus 2018 3 jaar in dienst…

Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd

Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd. In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie voor het inhouden en betalen van de…

PAWW toepassen vanaf een bepaalde datum

PAWW toepassen vanaf een bepaalde datum Wellicht heeft u ook al een brief ontvangen om de PAWW premie toe te passen in uw salarisadministratie. Deze premie dient per een bepaalde…

Definitieve berekeningen LIV worden verzonden

Definitieve berekeningen LIV worden verzonden De Belastingdienst is gestart met het versturen van de definitieve berekeningen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017. De eerste beschikkingen worden op 12 juli bezorgd, de…

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2018

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2018 De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd. De informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 is in het handboek verwerkt. In het versiebeheer…

Aandachtspunt betaling loonaangifte mei

Aandachtspunt betaling loonaangifte mei Het verschuldigde bedrag aan loonheffingen voor het aangiftetijdvak mei 2018 moet uiterlijk op vrijdag 29 juni 2018 op de rekening van de Belastingdienst bijgeschreven zijn. De…

Web-invoer nieuwe werknemer AVG-proof

Web-invoer nieuwe werknemer AVG-proof LogiSal biedt u de mogelijkheid om nieuwe werknemers via het internet in te voeren. Dat werkt super gemakkelijk. De web-invoer nieuwe werknemers is vernieuwd in die…

Uitleg 30% regeling

Uitleg 30%-regeling Werknemers die tijdelijk naar het buitenland of naar Nederland worden uitgezonden, krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten van dat verblijf buiten het land van herkomst, de…

AOW-leeftijd wellicht minder snel omhoog

AOW-leeftijd wellicht minder snel omhoog De leeftijdsgrens voor de AOW hoeft volgens deskundigen minder snel omhoog dan nu is vastgelegd, door de hoger dan gemiddelde sterfte in de afgelopen twee…

Uitbetaling vakantiegeld

Uitbetaling vakantiegeld Het vakantiegeld wordt minstens eens per jaar uitbetaald. De meeste werknemers ontvangen het vakantiegeld rond deze tijd, in mei of juni. Het vakantiegeld is minimaal 8% van het…

Minimumloon per 1 juli 2018 bekend!

Minimumloon per 1 juli 2018 bekend! Met ingang van 1 juli 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder € 1.594,20 bij een fulltime werkweek. Jongere…

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2018

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2018 Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te…

Toepassen minder loonheffing over bijzondere beloning

Toepassen minder loonheffing over bijzondere beloning De werknemer kan u vragen minder loonheffing in te houden dan de tabel bijzondere beloningen aangeeft. Dit mag alleen als de werknemer een machtiging…

Wachtwoorden op output vanuit LogiSal

Wachtwoorden op output vanuit LogiSal Nu de AVG werkelijkheid is geworden, hebben wij het mogelijk gemaakt om de output die vanuit LogiSal wordt opgeslagen/verstuurd te beveiligen met een wachtwoord. Hieronder…

Wijzigingen met betrekking tot het minimumloon

Wijzigingen met betrekking tot het minimumloon Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Wij hebben dit voor u op een rijtje gezet. In plaats…

Fiets van de zaak wordt minder ingewikkeld

Fiets van de zaak wordt minder ingewikkeld De regels voor een fiets van de zaak worden iets minder ingewikkeld. Doel hiervan is meer forenzen op de fiets te krijgen. Mensen…

LIV Lage Inkomens Voordeel: de controle

LIV Lage Inkomens Voordeel: de controle Het Lage Inkomens Voordeel is inmiddels goed bekend. Maar nu komen wel de beschikkingen van het UWV binnen en wilt u controleren of het…

Loonkostenvoordeel: het recht

Loonkostenvoordeel: het recht Het recht op loonkostenvoordeel is afhankelijk van o.a. de voorwaarde dat de werknemer in de kalendermaand voorafgaand aan het dienstverband, recht heeft gehad op een uitkering. Dit…

Kersverse en zeer actuele verlofregels bij bevalling

Kersverse en zeer actuele verlofregels bij bevalling Als de partner van een medewerker van u bevalt van een kindje, heeft dat voor uw bedrijf praktische en financiële gevolgen. De kersverse…

Loonstroken bevatten steeds minder fouten

Loonstroken bevatten steeds minder fouten De loonstroken van Nederlandse werknemers bevatten steeds minder fouten. Toch zijn er een aantal zaken die regelmatig fout gaan: werknemers die onder het wettelijk minimum…

Handboek Loonheffingen 2018 beschikbaar

Handboek Loonheffingen 2018 beschikbaar De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen voor 2018 gepubliceerd. U kunt het handboek Loonheffingen online bekijken en downloaden via deze link.   D.d.:…

Werkgevers ontvangen voorlopige berekening LIV

Werkgevers ontvangen voorlopige berekening LIV Tussen 1 maart en 14 maart 2018 ontvangen werkgevers een voorlopige berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het is belangrijk om deze goed te controleren. In…

Consequenties onvolledig voldoen aan de identificatieplicht

Consequenties onvolledig voldoen aan de identificatieplicht Als de identiteit van de medewerker niet volgens de regels is vastgesteld moet in de salarisadministratie het zogenoemde anoniementarief worden toegepast. Dit betekent voor…

Handboek Loonheffingen 2018 komt uiterlijk 9 maart

Handboek Loonheffingen 2018 komt uiterlijk 9 maart De Belastingdienst probeert uiterlijk 9 maart 2018 het Handboek Loonheffingen 2018 te publiceren. Meestal wordt deze begin februari al gepubliceerd. Dat is dit jaar…

Het loonkostenvoordeel uitgelegd

Het loonkostenvoordeel uitgelegd Het loonkostenvoordeel (LKV) is sinds 2018 een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers. Deze vervangen per 1 januari 2018 de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De…

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2018

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2018 Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te…

Afkoop PEB telt niet mee in het gebruikelijk loon

Afkoop PEB telt niet mee in het gebruikelijk loon Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen er ook in 2018 nog voor kiezen om hun opgebouwde pensioen in eigen beheer fiscaalvriendelijk af te kopen.…

Correctie in de loonbelastingtabellen 2018

Correctie in de loonbelastingtabellen 2018 Er zat een fout in de loonbelastingtabellen 2018 die de Belastingdienst geplaatst heeft. Inmiddels is de fout gecorrigeerd. De fout zat in het percentage na…

LogiSal 2018 1A beschikbaar!

LogiSal 2018 1A beschikbaar! U kunt LogiSal 2018 (versie 1A) downloaden vanaf deze pagina. De meeste fondsen zijn bijgewerkt. U kunt dit controleren (in LogiSal) via Sectoren > Fondsenlijst. Helpdesk…

Hoogste schijventarief naar 51,95%

Hoogste schijventarief naar 51,95% Met ingang van 1 januari 2018 is het hoogste schijventarief 51,95% in plaats van 52%. Het tarief van 52% geldt nog wel in deze 3 gevallen:…

Kerstpakket belast of onbelast?

Kerstpakket belast of onbelast? U mag als werkgever onbelast een kerstbrood aan werknemers geven met de kerstdagen. Dit wordt de kleine geschenkenregeling genoemd. Kleine geschenken zijn volgens de Belastingdienst geen…

Mag uw werknemer extra werken bij drukte?

Mag uw werknemer extra werken bij drukte? Voor salarisadministrateurs is januari vaak één van de drukste maanden van het jaar. Extra handen op de werkvloer zijn dan zeker gewenst. Maar mag dat?…

Controleer uw Whk-beschikking 2018 goed

Controleer uw Whk-beschikking 2018 goed! De Whk-beschikking wordt jaarlijks door de Belastingdienst verstuurd aan werkgevers waarvan bekend is dat zij werknemers in dienst hebben die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.…

Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen 2018 gepubliceerd

Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen 2018 gepubliceerd De Belastingdienst heeft de tweede versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2018 gepubliceerd. In de nieuwsbrief vindt u belangrijke wijzigingen omtrent de volgende onderwerpen: Nieuw…

Prijzen LogiSal 2018

Prijzen LogiSal 2018 Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan het AVG-proof maken van LogiSal 2018 en de persoonsgegevens die door LogiSal wordt gemaakt zoals bijvoorbeeld de salarisspecificatie in…

Onbelast een chocoladeletter aan werknemers verstrekken

Onbelast een chocoladeletter aan werknemers verstrekken U mag als werkgever onbelast een chocoladeletter aan werknemers geven met Sinterklaas. Dit wordt de kleine geschenkenregeling genoemd. Kleine geschenken zijn volgens de Belastingdienst…

Aangiftetijdvak wijzigen?

Aangiftetijdvak wijzigen? Als u het aangiftetijdvak voor volgend jaar wilt wijzigen dan moet u dat voor 14 december aanvragen. U moet het formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen’ daarvoor gebruiken. Steeds meer…

Salarisspecificaties per e-mail en de AVG

Salarisspecificaties per e-mail en de AVG Vanaf mei 2018 geldt een strengere wetgeving op het gebied van de beveiliging van persoonsgegevens. Goed om daar bij stil te staan en aandacht…

Percentages sectorpremie en Whk 2018

Percentages sectorpremie en Whk 2018 De premiepercentages voor de sectorpremie en Whk zijn bekend. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit twee premiecomponenten: een gedifferentieerde premie WGA een gedifferentieerde premie…

Werkbonus vervalt per 1-1-2018

Werkbonus vervalt per 1-1-2018 De werkbonus vervalt per 1-1-2018, in 2015 is de werkbonus al afgeschaft voor nieuwe gevallen. Sinds 2013 kent Nederland een werkbonus, deze is ingevoerd om oudere…

De loonstrook uitgelegd

De loonstrook uitgelegd Wij begrijpen dat de loonstrook er voor een heleboel werkgevers en werknemers ingewikkeld uit kan zien, daarom hebben wij de loonstrook uitgelegd! Met onze ervaring in de…

Wilt u meer HRM-tools naast LogiSal? Lees dan verder!

Wilt u extra functionaliteiten naast LogiSal? Lees dan verder! Ieder jaar groeit het aantal LogiSal-gebruikers. Het pakket is gebruiksvriendelijk, voordelig en beschikt over een zeer gekwalificeerde helpdesk. Zo krijgt u…

Geen stijging AOW leeftijd in 2023

Geen stijging AOW leeftijd in 2023 De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om de AOW leeftijd niet te verhogen in 2023. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de…

PAWW (uitleg)

PAWW (uitleg) In het Sociaal Akkoord 2013 hebben werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken op cao-niveau een private aanvulling van maximaal 14 maanden WW te introduceren. Met deze aanvulling is het WW…

LogiCrypt 

LogiCrypt  LogiCrypt is een programma dat 1 januari 2018 verschijnt en gebruikt kan gaan worden om aangiften te versleutelen. Deze aangifte worden door ons ontvangen en ontsleuteld en vervolgens doorgestuurd…

ORT en overuren verrekend PFZW

ORT en overuren verrekend PFZW Pensioenfonds Zorg & Welzijn meldt het volgende: Op 23 mei heeft u van ons een e-mail over de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) ontvangen. Daarin gaven…

Sectorpremies 2018 bekend

Sectorpremies 2018 bekend UWV heeft de sectorpremies voor 2018 per sector en per premiegroep vastgesteld. Het besluit van de minister van Sociale Zaken is gepubliceerd in de Staatscourant van 24…

Administratie voorbereiden op 2018

Administratie voorbereiden op 2018 Als u een administratie heeft waarin u de WHK toepast met een werknemersdeel dan is het volgende voor u van belang. In de leesmij staat hier…

Minimumloon per 1 januari 2018 bekend!

Minimumloon per 1 januari 2018 bekend! Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor…

Lager belastingtarief voor 5,4 miljoen werkenden 

Lager belastingtarief voor 5,4 miljoen werkenden  Door de plannen in het regeerakkoord zal de inkomstenbelasting lager uitvallen van zo’n 5,4 miljoen werkenden. Het gaat om mensen bij wie het inkomen…

Uitvoering StiPP gaat per 1 januari 2018 naar PGGM

Uitvoering StiPP gaat 1 januari 2018 naar PGGM Vanaf 1 januari 2018 neemt PGGM de pensioenuitvoering van het pensioenfonds StiPP over van Syntrus Achmea Pensioenbeheer (verder: Syntrus). Begin november zult…

Salarisnieuws regeerakkoord

Salarisnieuws regeerakkoord De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’…

Handboek Loonheffingen oktober 2017 gepubliceerd

Handboek Loonheffingen oktober 2017 gepubliceerd De Belastingdienst heeft de oktober-versie van het handboek Loonheffingen gepubliceerd. In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 september 2017 verwerkt. U kunt deze…

LogiSal en Wet bescherming persoonsgegevens 2018

LogiSal en Wet bescherming persoonsgegevens 2018 In dit artikel van Rendement heeft u kunnen lezen dat organisaties vanaf 25 mei 2018 geen gegevens meer onversleuteld mag bewaren. Die informatie is…

SPAWW in 2018

SPAWW in 2018 Op dit moment zijn wij al druk bezig met LogiSal2018. Zoals u wellicht al weet is er een nieuwe WW-premie: de SPAWW. Mocht dit fenomeen nog niet…

AZL in 2018

AZL in 2018 Zoals u ongetwijfeld weet verhuizen er in 2018 een aantal pensioenfondsen van Syntrus Achmea naar AZL. In LogiSal2018 verandert er voor u op dit punt heel weinig.…

LogiSal-ESS groeit steeds verder

LogiSal-ESS groeit steeds verder Sinds 1 januari 2017 beschikt u met LogiSal over Employee Self Service: LogiSal-ESS. Met LogiSal kunnen de werknemers beschikken over een app waarmee ze de salarisspecificaties…

Prinsjesdag 2017 – de belangrijkste onderwerpen

Prinsjesdag 2017 – de belangrijkste onderwerpen Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2018 bekendgemaakt. Op deze dag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Het was…

De achtergrond van Prinsjesdag

De achtergrond van Prinsjesdag Vandaag is het de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. De koning rijdt dan in de glazen koets naar de Ridderzaal waar hij vervolgens de Troonrede uitspreekt.…

Pensioenfonds Detailhandel stopt met papieren facturen

Pensioenfonds Detailhandel stopt met papieren facturen Het Pensioenfonds Detailhandel heeft kenbaar gemaakt te stoppen met het sturen van papieren facturen. De reden is volgens het pensioenfonds: “De papieren factuur is…

Meldplicht ernstig datalek

Meldplicht ernstig datalek Als salarisadministrateur heeft u sinds 1 januari 2016 meldplicht om direct een melding te verzorgen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer er sprake is van een ernstig datalek.…

WGA en ZW premies iets omhoog per 2018

WGA en ZW premies iets omhoog per 2018 De gemiddelde WGA en ZW premies gaan per 2018 iets omhoog. Dit is gebleken uit de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet…

Hogere werkdruk voor payroll professionals

Hogere werkdruk voor payroll professionals Uit het ‘NIPRA’s Trendonderzoek Salarisprofessionals 2017’ is gebleken dat de werkdruk voor de salarisprofessional het afgelopen jaar fors is toegenomen. Twee derde van de salarisadministrateurs…

Verbod privégebruik bestelauto

Verbod privégebruik bestelauto Als u een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, geldt de bijtelling privégebruik auto niet. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden: –…

Verschil oproepkracht met of zonder verschijningsplicht

Verschil oproepkracht met of zonder verschijningsplicht Voor het bepalen van het loontijdvak (en dus de loonbelastingtabel) van oproepkrachten en werknemers met een nul-urencontact, zijn de overeenkomst en de feitelijke situatie…

Grafische industrie sectorpremie 1-1-2018

Grafische industrie sectorpremie 1-1-2018 De splitsing tussen de sectorpremies Grafische industrie exclusief fotografen (Risicopremiegroep 01) en Grafische industrie fotografen (Risicopremiegroep 02) komt per 1-1-2018 te vervallen. Beide sectorpremies worden samengevoegd…

Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd­-LIV

Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd­-LIV Vanaf 1 januari 2018 wordt het Lage Inkomensvoordeel voor de jeugd ingevoerd (jeugd-LIV). Dat is een compensatie voor de extra kosten voor het loon…

Barbecue voor werknemers

Barbecue voor werknemers Wanneer u als werkgever een barbecue houdt voor uw werknemers, dient u rekening te houden met de fiscale regels van de werkkostenregeling (WKR). Wanneer bijvoorbeeld een barbecue…

Eén inlogcode voor de Belastingdienst, UWV en KvK

Eén inlogcode voor de Belastingdienst, UWV en KvK Vanaf 1 oktober komt er een uniforme inlogmethode voor meerdere overheidsinstanties zoals De Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Kamer van…

Werkloosheid het laagst in zes jaar

Werkloosheid het laagst in zes jaar De werkloosheid is in juni 2017 slechts 4,9% van de beroepsbevolking. Dit is voor het eerst in 6 jaar weer zo laag, de laatste…

Verschil tussen thuiswerker en thuiswerkende werknemer

Verschil tussen thuiswerker en thuiswerkende werknemer Een werknemer die een dag vanuit huis werkt, is voor de Belastingdienst geen thuiswerker. Een thuiswerker dient fiscaal gezien anders te worden behandeld.  …

Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd

Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd. In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie voor het inhouden en betalen van de…

Uitzendbureau niet meer ingedeeld in vaksector

Uitzendbureau niet meer ingedeeld in vaksector Vanaf 25 mei 2017 wordt een uitzendbureau niet meer ingedeeld in een vaksector. Een uitzendbureau met voornamelijk uitzendkrachten in de bouw wordt dan niet…

Logihuis helpt Westersypen met crowdfundingsactie

Logihuis helpt Westersypen met crowdfundingsactie Westersypen is een particuliere woonzorgvoorziening gevestigd in Scharsterbrug in de gemeente Skarsterlan (Friesland). De familie begon in november 2007 onder aanvoering van Fokje Agricola een…

Wat wordt er verstaan onder werkweigering?

Wat wordt er verstaan onder werkweigering? Werkweigering houdt in dat een werknemer weigert aan de redelijke opdracht van de werkgever te voldoen. Dit kan inhouden het weigeren van het verrichten…

Verwachte premies werknemersverzekeringen 2018

Verwachte premies werknemersverzekeringen 2018 Het UWV heeft de verwachte premies in de Juninota 2017 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat vrijwel alle premies in 2018 lager zullen zijn in vergelijking met dit…

Storing SEPA bestanden Rabobank

Storing SEPA bestanden Rabobank De Rabobank heeft ons gemeld dat er een storing is met SEPA bestanden en bepaalde leestekens. Krijgt u dus een foutmelding op een ingelezen SEPA bestand,…

Vanaf 2018 ook minimumloon voor opdrachtnemers

Vanaf 2018 ook minimumloon voor opdrachtnemers Vanaf 1 januari 2018 vallen opdrachtnemers die werken op basis van een opdrachtovereenkomst (OVO) onder het wettelijk minimumloon (hierna WML). De ministerraad heeft besloten…

Uw klant wil meer? Dat kan!

Uw klant wil meer? Dat kan! U werkt met LogiSal. Uw klant kan gegevens in een spreadsheet aanleveren die u importeert. Maar sommige klanten willen meer. Zelf direct invoeren van…

Zijn uw administraties veilig?

Zijn uw administraties veilig? Wij horen steeds vaker dat klanten een computervirus krijgen. Dat virus encrypt dan alle bestanden waaronder ook de bestanden van LogiSal. Dit betekent dat de administraties…

Tweede Kamer buigt zich toch over vaderschapsverlof

Tweede Kamer buigt zich toch over vaderschapsverlof Het wetsvoorstel voor de uitbreiding van het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen wordt alsnog behandeld in de Tweede Kamer. Lodewijk Asscher wist…

Vervaltermijn vakantiedagen

Vervaltermijn vakantiedagen Sinds 1 januari 2012 is bepaald dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Wettelijke vakantiedagen uit 2016 die nog over zijn, vervallen hierdoor…

Wet DBA uitgesteld tot juli 2018

Wet DBA uitgesteld tot juli 2018 De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is uitgesteld tot 1 juli 2018.   Tot die tijd worden er geen boetes of…

Afwijkend minimumloon voor BBL’ers vanaf 1-7-2017

Afwijkend minimumloon BBL’ers vanaf 1-7-2017 Vanaf 1 juli 2017 ontvangen jongeren van 18 jaar en ouder een hoger percentage van het wettelijk minimumloon ten opzichte van 1 januari 2017. Dit…

Wilt u meer HRM-tools naast LogiSal? Lees dan verder!

Wilt u meer HRM-tools naast LogiSal? Lees dan verder! Ieder jaar groeit het aantal LogiSal-gebruikers. Het pakket is gebruiksvriendelijk, voordelig en beschikt over een zeer gekwalificeerde helpdesk. Zo krijgt u…

Minimumloon per 1 juli 2017 bekend!

Minimumloon per 1 juli 2017 bekend! Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor…

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2017

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2017 De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen gepubliceerd. Er hebben voornamelijk tekstuele wijzigingen plaatsgevonden. Het is belangrijk om de wijzigingen na te…

Afkoop pensioen eigen beheer deel II

Afkoop pensioen in eigen beheer deel II Als u als DGA een pensioenvoorziening in eigen beheer heeft, dan kunt u kiezen voor het afkopen van dat pensioen. Dit is in…

Faillissement en leaseauto

Faillissement en leaseauto Als de werkgever niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen en failliet gaat, dan mag de werknemer weigeren de auto terug te geven aan de leasemaatschappij volgens…

Premiekorting scholings belemmerden

Premiekorting scholingsbelemmerden In de laatste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen is een wijziging opgenomen met betrekking tot de premiekorting scholingsbelemmerden. Voorheen mocht u voor een bepaalde groep scholingsbelemmerden de hoge…

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2017

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2017 Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te…

Personeelsreglement en relatiebeding

Personeelsreglement en relatiebeding Het relatiebeding en concurrentiebeding beperken de werknemer na einde arbeidsovereenkomst in zijn mogelijkheden elders te werken. Daarom gelden er strenge eisen voor de geldigheid van een relatie-…

DGA en pensioenafkoop

DGA en pensioenafkoop Op dit moment is niet helder hoe precies omgegaan moet worden met de Zvw premie bij afkoop van pensioen in eigen beheer op grond van de uitfasering.…

Ontslag aanvragen? Gebruik de nieuwste formulieren!

Ontslag aanvragen? Gebruik de nieuwste formulieren! Gebruikt u ontslagformulieren van eerdere ontslagaanvragen die u op uw computer heeft bewaard? Dan kunnen dit oude versies zijn. Aanvragen met verouderde formulieren neemt…

Consequenties bijverdienen voor student

Consequenties bijverdienen voor student Vaak is het verstandig om studenten erop te wijzen dat ze niet onbeperkt kunnen bijverdienen. Dit kan namelijk consequenties hebben voor de studiefinanciering. Hoeveel er bijverdiend…

Kraamverlof controversieel

Kraamverlof controversieel Het wetsvoorstel voor de uitbreiding van het kraamverlof is controversieel verklaard, waardoor werknemers nog niet langer kraamverlof krijgen per 2019. Het wetsvoorstel wordt pas behandeld wanneer er een…

Wel of niet vrij op 5 mei?

Wel of niet vrij op 5 Mei? Werknemers vragen zich elk jaar weer af of ze vrij zijn en of ze dan ook doorbetaald krijgen of niet. Dat hangt echter…

Mogelijk weer drie jaar WW voor oudere werklozen

Mogelijk weer drie jaar WW voor oudere werklozen Het zou de eerste keer zijn dat een kabinet meewerkt aan het ongedaan maken van een bezuiniging op de sociale zekerheid. Wanneer…

Wordt uw Windows pc nog ondersteund?

Wordt uw Windows pc nog ondersteund? Microsoft is vanaf 11 april 2017 gestopt met de ondersteuning voor Windows Vista. Ook stopt Microsoft met de ondersteuning van de eerste Windows 10…

Digipoort: onderhoud woensdag 19 april

Digipoort: onderhoud woensdag 19 april Logius geeft aan onderhoud te hebben op woensdag 19 april. Onderstaand leest u het bericht van Logius:   Geachte heer, mevrouw, Door onderhoud op: Digipoort…

Openingstijden rondom de feestdagen

Openingstijden rondom de feestdagen Er komen weer een aantal feestdagen aan. Onderstaand vindt u een overzicht van de dagen waarop Logihuis gesloten is. maandag 17 april (2e paasdag) donderdag 27…

Update LogiPoort

Update LogiPoort Bent u LogiPoort gebruiker dan wordt vanaf nu versie 8.5 aan u aangeboden. In deze update worden nieuwe Belastingdienst certificaten meegenomen. Let op! u dient de update voor…

Directe betalingen op feestdagen in 2019

Directe betalingen op feestdagen in 2019 Instant Payments is een nieuwe betaalmethode waarmee internetbankieren sneller verloopt. Dit meldt Betaalvereniging Nederland. Met Instant Payments wordt de betaling onmiddellijk (real-time) bijgeschreven op…

Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen gepubliceerd

Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen gepubliceerd De Belastingdienst heeft de vierde versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2017 gepubliceerd. In de nieuwsbrief vindt u belangrijke wijzigingen omtrent de volgende onderwerpen: 1 AOW-leeftijd…

Mtangani

Mtangani Zoals u weet sponsort LogiSal een school in het dorp Mtangani in Kenia. Vanaf dit jaar sponsoren we ook direct 2 kinderen in hun schoolkosten. Dat is een mooi…

Overgang naar diverse pensioenuitvoerders

Overgang naar diverse pensioenuitvoerders Zoals wellicht bij u bekend stappen er diverse pensioenfondsen over naar een andere pensioenuitvoerder. Dit heeft te maken met het feit dat eind 2016 bekend gemaakt…

Minimumloon ook voor opdrachtnemers

Minimumloon ook voor opdrachtnemers Medewerkers die op basis van een opdrachtovereenkomst werken moeten binnenkort minimaal het wettelijk minimumloon ontvangen. Het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Momenteel wordt er…

Pensioen Architecten naar APG

Pensioen Architecten naar APG Op dit moment is de uitvoering van de pensioenen voor architecten ondergebracht bij Syntrus Achmea. Omdat Syntrus Achmea eind 2016 kenbaar maakte dat ze stoppen met…

WAS: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WAS: uitleg over verplichtingen inzake de WML Alle bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de loonstrook, de betaling van het wettelijk minimumloon en de…

UPA Zorg en Welzijn wordt aangepast

UPA Zorg en Welzijn wordt aangepast De pensioenfederatie heeft besloten de UPA (Uniforme Pensioen Aangifte voor o.a. Zorg en Welzijn) tussentijds te updaten. Er is een korte overgangstermijn die begint…

App voor salarisstroken en jaaropgaven

App voor salarisstroken en jaaropgaven Vanaf 2017 kunt u gebruik maken van Employee Self Service: LogiSal-ESS. De essentie van LogiSal-ESS is dat werknemers hun salarisspecificaties en jaaropgaven kunnen raadplegen via…

Verzenden loonaangifte via Digipoort verplicht

Verzenden loonaangifte via Digipoort verplicht Vanaf heden is het alleen nog mogelijk om via Digipoort berichten in te zenden. Het BAPI-kanaal en FOS-kanaal is sinds 1 maart afgeschaft. Digipoort bevat…

Hypotheek aanvragen zonder werkgeversverklaring

Hypotheek aanvragen zonder werkgeversverklaring Vanaf 1 maart 2017 kunnen werknemers bij ING, ABN AMRO en de Rabobank een hypotheekaanvraag doen zonder werkgeversverklaring. De Hypotheker en Florius waren al eerder gestart…

Pensioenaangiften voor AZL via LIS

Pensioenaangiften voor AZL via LIS U kunt vanaf nu pensioenaangiften indienen voor AZL via LIS. AZL zal de administratie en incasso voor o.a. de volgende pensioenfondsen verzorgen: Binnenvaart en Rijn…

PGGM stelt nieuw facturatiesysteem UPA uit

PGGM stelt nieuw facturatiesysteem UPA uit PGGM heeft ons het volgende kenbaar gemaakt: “Gelijktijdig met de start van de UPA op 1 januari 2017 hadden wij gepland te starten met…

Handboek Loonheffingen 2017 gepubliceerd

Handboek Loonheffingen 2017 gepubliceerd De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen gepubliceerd. U kunt het handboek Loonheffingen online bekijken via deze link. In de loop van deze…

LogiSal gecertificeerd voor pensioenaangiften APG-Afbouw

LogiSal gecertificeerd voor pensioenaangiften APG-Afbouw Sinds deze week is LogiSal gecertificeerd voor het aanleveren van pensioenaangiften voor de Afbouw. De samenwerking met APG verliep soepel en plezierig. U maakt deze…

Foutmelding loonaangifte (23-2) verholpen

Foutmelding loonaangifte (23-2) verholpen Indien u op donderdag 23-2-2017 een foutmelding krijgt bij het aanmaken van de loonaangifte dan verzoeken wij u vriendelijk om eerst een update uit te voeren…

Nieuwe IBAN-Naam check bij SEPA

Nieuwe IBAN-Naam check bij SEPA Vanaf het tweede kwartaal 2017 zal er bij overboekingen een IBAN-Naam check worden uitgevoerd. De eerste bank die dit zal gaan invoeren is de Rabobank.…

Misbruik stagevergoeding

Misbruik stagevergoeding Afgelopen 2 jaar zijn er ongeveer 600 meldingen binnengekomen bij het meldpunt stagemisbruik van FNV Jong. Op basis van een melding kan de inspectie SZW (Sociale Zaken en…

Belastingdienst publiceert gegevensspecificatie loonheffingen 2017

Belastingdienst publiceert gegevensspecificatie loonheffingen 2017 De Belastingdienst heeft de gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2017 gepubliceerd. Hierin vindt u de betekenis, het formaat en eventuele toegestane waarden van de gegevens uit de…

Afbouw

Afbouw Zoals u weet gaat Afbouw met ingang van 2017 ook via APG (bouw). De aanlevering van gegevens gaat precies zoals met de gewone bouw. U kunt echter niet voor…

UPA voor Zorg en Welzijn

UPA voor Zorg en Welzijn Vanaf 1 januari 2017 verzorgt LogiSal de UPA (Uniforme PensioenAangifte) voor Zorg en Welzijn. De technische controle gebeurt tijdens het verzenden van het bericht. LogiPoort…

Ontvangstbevestigingen van de Belastingdienst vertraagd

Ontvangstbevestigingen van de Belastingdienst vertraagd Het kan zijn dat u nog geen ontvangstbevestiging hebt gekregen. Door een storing in de systemen bij de Belastingdienst zijn nog niet alle berichten verwerkt. De…

LogiSal2017-1A beschikbaar!

LogiSal2017-1A beschikbaar! U kunt LogiSal2017-1A downloaden! Hieronder vindt u belangrijke informatie. Leesmij Wilt u svp voor het importeren van administraties de leesmij lezen? Hier vindt u bijvoorbeeld ook alle informatie over…

LogiPoort integreert Paymaster

LogiPoort integreert Paymaster Zoals bekend kunt u met LogiPoort ook loonaangiften insturen die met andere pakketten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld Paymaster, maar feitelijk alle pakketten die met LoonSom Connect werk(t)en. Belangrijk…

Nieuwe loonbelastingtabellen 2017 beschikbaar

Nieuwe loonbelastingtabellen 2017 beschikbaar De Belastingdienst heeft de loonbelastingtabellen van 2017 beschikbaar gesteld. Deze kunt u downloaden op onze website.   Sinds dit jaar is het ook mogelijk om de…

UPA voor PFZW

UPA voor PFZW Vanaf 1 januari 2017 maken wij gebruik van de UPA voor PFZW. Deze pensioenaangifte voor Zorg en Welzijn wordt via LogiSal en LogiPoort (of LIS) ingediend bij…

Een voorspoedig 2017 gewenst!

Een voorspoedig 2017 gewenst! Het LogiSal-team wenst u een voorspoedig 2017 toe! Vanaf 2017 kunt u gebruik maken van Employee Self Service met een app voor uw medewerkers. Tevens komt…

Instructievideo voor werkgevers in de afbouw

Instructievideo voor werkgevers in de afbouw APG heeft voor werkgevers in de afbouw een instructievideo gemaakt. Deze instructievideo is bedoeld voor werkgevers om te helpen bij het opvoeren van de…

2e uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd

2e uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd De Belastingdienst heeft de 2e uitgave van de nieuwsbrief loonheffingen 2017 gepubliceerd. Deze is te downloaden via deze pagina.   In die nieuwsbrief vindt u…

WHK inhouden op loon werknemer

WHK inhouden op loon werknemer De premiepercentages voor de sectorpremie en Whk zijn bekend. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat in 2017 uit twee premiecomponenten: een gedifferentieerde premie WGA en…

Digipoort verstuurt tijdelijk geen berichten

Digipoort verstuurt tijdelijk geen berichten Vanaf (vandaag) 9 december 21:00 uur tot en met zaterdag 10 december 23:00 uur vindt er onderhoud plaats aan de ontvangstsystemen bij de Belastingdienst. In…

97% LogiSal klanten over op DigiPoort

97% LogiSal klanten over op DigiPoort Reeds 97% van de loonaangiften welke met LogiSal zijn aangemaakt zijn verstuurd middels DigiPoort. 3% Van de loonaangiften die gemaakt zijn met LogiSal worden…

Brief Belastingdienst over BAPI niet altijd terecht

Brief Belastingdienst over BAPI niet altijd terecht Een aantal klanten die gebruik maken van onze LIS service hebben een brief ontvangen dat zij nog aangiftes versturen via het BAPI kanaal.…

WGA Flex en Wga vast worden samengevoegd

WGA Flex en Wga vast worden samengevoegd Per 1 januari 2017 worden de premiecomponenten WGA-flex en WGA-vast samengevoegd tot één gedifferentieerde premiecomponent WGA. Tot 2017 was het alleen mogelijk om…

Slagers naar AGH

Slagers naar AGH Zoals u wellicht heeft gelezen gaat Syntrus Achmea stoppen met de administraties en incasso voor pensioenfondsen. Het pensioenfonds voor de slagers heeft nu besloten om te kiezen…

Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd

Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd De Belastingdienst heeft de nieuwe regels voor de loonheffingen vanaf 1 januari 2017 gepubliceerd. De tarieven en percentages voor 2017 zijn nog niet definitief. De informatie…

Aandachtspunten facturatie en beschikbaarheid LogiSal 2017

Aandachtspunten facturatie en beschikbaarheid LogiSal 2017 Zodra de decembermaand nadert, krijgen wij veel praktische vragen over het nieuwe kalenderjaar. Denk aan de facturatie, licentiesleutels en het downloaden van LogiSal. Om…

LogiSal UPA-proof!

LogiSal UPA-proof! Logihuis heeft samen met het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) de testfase succesvol afgerond. Hiermee is LogiSal gecertificeerd om per 1 januari 2017 de pensioenaangifte te verzenden middels…

Verloonde uren

Verloonde uren De Belastingdienst en het UWV hebben het begrip verloonde uren nader uitgelegd. Duidelijk is nu dat het aantal uren omhoog gaat als iemand verlofuren uitbetaald krijgt. Het tegenovergestelde…

Vakantietoeslag specificeren

Vakantietoeslag specificeren Als u vakantietoeslag uitkeert aan een werknemer dan dient u dat apart op de salarisspecificatie te specificeren. Het is dus niet toegestaan om ‘loon inclusief vakantiegeld en vakantiedagen’…

Minimumloon per 1 januari 2017 bekend!

Minimumloon per 1 januari 2017 bekend! Per 1 januari 2017 stijgt het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar met 0,94% naar € 1.551,60 bruto per maand. Twee keer per jaar…

Verbod op inhouding minimumloon definitief

Verbod op inhouding minimumloon definitief Per 1 januari 2017 mogen werkgevers geen inhoudingen meer doen op het minimumloon. Deze regeling uit de Wet aanpak schijnconstructies treedt per 1 januari in…

Nettoloon in 2017 licht hoger

Nettoloon in 2017 licht hoger De meeste Nederlandse werknemers kunnen in 2017 rekenen op een licht hoger nettoloon. De stijging is echter niet spectaculair: voor de meeste mensen gaat het…

Informatie over het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Informatie over het lage-inkomensvoordeel (LIV) Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2017 profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Dit maakt het per 1 januari 2017 aantrekkelijker om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen…

Overstappen van Unit4 naar LogiSal

Overstappen van Unit4 naar LogiSal Op dit moment zijn er veel Unit4-gebruikers die overstappen naar LogiSal. Speciaal voor deze groep hebben wij deze pagina opgesteld met de veelgestelde vragen. Op…

Inkomenscode 21 vervalt per 1 januari 2017

Inkomenscode 21 vervalt per 1 januari 2017 De Inkomenscode 21 (overige pensioenen, lijfrenten enz.) vervalt per 1 januari 2017. Er komen 10 nieuwe codes voor in de plaats. De overgang naar…

Oktober versie Handboek Loonheffingen gepubliceerd

Oktober versie Handboek Loonheffingen gepubliceerd De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2016, uitgave 1 oktober 2016, gepubliceerd. In de uitgave van 1 oktober 2016 zijn de wijzigingen tot en met 30…

Nieuwe eisen aan loonstrook

Nieuwe eisen aan loonstrook In het online handboek Loonheffingen 2016 staan nieuwe eisen waaraan de loonstrook moet voldoen. U hoeft vanaf nu niet meer de wettelijk minimum vakantietoeslag te vermelden…

Arbeidskorting 2017

Arbeidskorting 2017 Anders dan de algemene heffingskorting zal de maximale arbeidskorting minder stijgen dan was voorgesteld in het Belastingplan 2014. Per 2017 bedraagt de arbeidskorting € 3.223 in plaats van…

Prinsjesdag 2016 – de belangrijkste onderwerpen

Prinsjesdag 2016 – de belangrijkste onderwerpen Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2017 bekendgemaakt. Op deze dag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Wij hebben…

Mogelijk goed nieuws voor aankomende vaders!

Mogelijk goed nieuws voor aankomende vaders! Het wetsvoorstel verruiming van vaderschapsverlof is goedgekeurd door de ministerraad en gaat nu voor advies langs de Raad van State. De wettekst wordt openbaar…

Zorg en Welzijn en extra uren

Zorg en Welzijn en extra uren In 2017 gaat het Pensioenfonds Zorg en Welzijn met een ander systeem werken. Het is dan niet mogelijk om in 2017 uren van 2016…

LogiSal, de perfecte Unit4 vervanger

LogiSal, de perfecte Unit4 vervanger Verwerkt u momenteel de salarisadministratie in Unit4 en vindt u dit erg prijzig worden na de fikse prijsstijging? Dan zouden wij u graag kennis willen…

Employee Self Service

Employee Self Service Logihuis en Reinder.eu zijn een samenwerking aangegaan om Employee Self Service voor LogiSal te ontwikkelen. Het komt er op neer dat werknemers hun salarisspecificaties en jaaropgaven in…

Storing bij verzenden en ophalen LogiPoort (digipoort)

Storing bij verzenden en ophalen LogiPoort (digipoort) **UPDATE 19-09-2016**: Logius meldt dat alle storingen zijn opgelost. Op dit moment kunt u hinder ondervinden bij het versturen en/of ophalen van de…

Veel kleine wijzigingen Verzamelwet SZW 2017

Veel kleine wijzigingen in de Verzamelwet SZW 2017 Het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2017 is gepubliceerd. In dit wetsvoorstel, dat nog door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd moet…

TKP aangiftes nu ook via LIS

TKP aangiftes nu ook via LIS Vanaf nu kunt u ook via LIS (loonaangifte indien service) pensioenaangiftes indienen bij het pensioenfonds TKP. Dit geldt voor de branches: recreatie, bakkers, detailhandel…

Volmacht noodzakelijk voor inhouding WML

Volmacht noodzakelijk voor inhouding WML Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon is een onderdeel van de WAS (Wet aanpak schijnconstructies). Omdat betrouwbare werkgevers en werknemers hier negatieve gevolgen…

Controle rittenadministratie met cameragegevens verboden

Controle rittenadministratie met cameragegevens verboden De Belastingdienst mag de cameragegevens van de politie niet gebruiken om de rittenadministratie van de auto van de zaak te controleren. Dit is in strijd met…

Uitleg Wet DBA via YouTube-kanaal Belastingdienst

Uitleg Wet DBA via YouTube-kanaal Belastingdienst De VAR is per 1 mei 2016 komen te vervallen en heeft plaats gemaakt voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Tot 1 mei…

Afbouw naar APG

Afbouw naar APG De bestuurders van Pensioenfonds Afbouw hebben besloten dat de administratie van het pensioenfonds per 1 januari 2017 over gaat naar APG. Dat betekent dat u in LogiSal2017…

Toelichting sectorindeling

Toelichting sectorindeling Zoals u wellicht al weet zal er vanaf het 7e aangiftetijdvak 2016 (juli / 7e vier weken periode) gecontroleerd worden door de Belastingdienst of de aangegeven sector gelijk…

Onderzoek Digipoort, APG en UPA

Onderzoek Digipoort APG en UPA Zo af en toe doen we een onderzoek naar onze positie in de markt. Dan kijken we naar de stand van zaken mbt berichtenverkeer zoals…

Nieuwe garantieverklaring eigenrisicodrager WGA

Nieuwe garantieverklaring eigenrisicodrager WGA Per 1 januari 2017 verandert het dragen van het eigen risico voor de WGA. Wilt u eigenrisicodrager blijven, dan bent u dat vanaf 2017 niet alleen…

Digitaal formulier voor ontslag langdurig arbeidsongeschikte

Digitaal formulier voor ontslag langdurig arbeidsongeschikte Werkgevers kunnen sinds 1 juli 2016 met een digitaal formulier ontslag aanvragen als hun werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Dit digitale formulier vindt u hier. Dit kan…

Nieuwe versie handboek loonheffingen gepubliceerd

Nieuwe versie handboek loonheffingen gepubliceerd De Belastingdienst heeft de juli-versie van het handboek Loonheffingen gepubliceerd. In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 juni 2016 verwerkt. Wijzigingen ten…

Wijzigingen aangebracht in het handboek loonheffingen 2016

Wijzigingen aangebracht in het handboek loonheffingen 2016 De Belastingdienst heeft op 14 juni 2016 een aantal wijzigingen in het Handboek Loonheffingen 2016 doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op…

Uitzondering voor huisvesting en zorgverzekering in WAS

Uitzondering voor huisvesting en zorgverzekering in WAS Vanaf 1 januari 2017 mogen werkgevers maximaal 25% van het netto minimumloon van arbeidsmigranten aftrekken voor de kosten van huisvesting. Deze maatregel maakt deel uit van…

Leeftijdsgrens no-riskpolis werklozen naar 56 jaar

Leeftijdsgrens no-riskpolis werklozen naar 56 jaar De no-riskpolis voor oudere langdurig werklozen wordt nieuw leven ingeblazen. Minister Asscher van Sociale Zaken wil de maatregel invoeren voor werkzoekenden vanaf 56 jaar.…

Minimumloon en WAS

Minimumloon en WAS Als u een werknemer het minimumloon (of ongeveer het minimumloon) betaalt dan mag u daar geen inhoudingen meer op doen, anders dan pensioenpremie en loonheffingen. Deze stelling…

Eerste drie jaar geen gebruikelijk loon

Eerste drie jaar geen gebruikelijk loon Vanaf 2017 hoeft een DGA (directeur-grootaandeelhouder) zich zelf gedurende de eerste drie jaar niet meer het gebruikelijk loon te betalen. Dit hebben minister Kamp…

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2016

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2016 Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te…

Aandachtspunt bij vaststellen identiteit

Aandachtspunt bij vaststellen identiteit U moet de identiteit van uw werknemer vaststellen, vóórdat hij bij u gaat werken. Een kopie van het identiteitsbewijs bewaart u in uw loonadministratie. Van de…

Minimumloon per 1 juli 2016 bekend!

Minimumloon per 1 juli 2016 bekend! Per 1 juli 2016 stijgt het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar met 0,826% naar € 1.537,20 bruto per maand. Twee keer per jaar…

WGA-vast en WGA-Flex worden samengevoegd

WGA-vast en WGA-Flex worden samengevoegd De WHK premie bestaat op dit moment uit drie delen, de WGA-vast, WGA-flex en de ZW-flex. Per 1 januari 2017 worden de premiedelen WGA-vast en…

WAS en ANW-WIA

WAS en ANW-WIA Als u premies ANW of WIA inhoudt op het loon dan moet u er rekening mee houden dat deze inhoudingen niet het netto minimumloon (in het kader…

Openingstijden rond de feestdagen

Openingstijden rond de feestdagen Er komen weer een aantal feestdagen aan. Onderstaand vindt u een overzicht van de dagen waarop Logihuis gesloten is. 5 mei (Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag) 6 mei (vrijdag na…

Wet Aanpak Schijnconstructies

Wet Aanpak Schijnconstructies Een lastige wet qua uitvoering en daarom zal hier in de toekomst ook veel jurisprudentie over komen. Nu vast heeft de belastingdienst een aantal aspecten geprobeerd te…
Menu