Salarisnieuws

Zorgbonus terugbetalen

U als werkgever krijgt een zorgbonus van € 1000 pp en daarbij een vergoeding van de kosten voor de eindheffing van € 800. De wetgever is er daarbij vanuit gegaan…

Studie en opleiding ex-werknemer

Door de Corona-crisis komt het voor dat werkgevers studie en opleiding voor ex-werknemers willen betalen. Hiermee wordt de kans op een nieuwe werkkring vergroot. In 2020 is er een ‘gerichte…

Kijk nog even naar Werkkostenregeling

Kijk voor het eind van het jaar nog even naar de werkkostenregeling en probeer daar nog een zinnige invulling aan te geven. De regeling is voor dit jaar verhoogd naar…

Wet Werken Waar Je Wilt

Er is een wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’. De Wet werken waar je wil wijzigt de Wet Flexibel Werken. Met deze wijziging kan een verzoek tot aanpassing van de werkplek…

Meubel en Houthandel in 2021

TKP heeft voor 2021 een afwijkende rekenmethode voor Meubel en Houthandel bedacht. Tot en met dit jaar werd het regelingloon (het jaarloon waarover premie moet worden betaald) gedeeld door 12…

Scripts en serieverwerken

Een van de handige extra’s in LogiSal is het serieverwerken eventueel gecombineerd met scripts. Met een script regel je dezelfde handelingen voor een groep administraties, bijvoorbeeld: Bereken en boeken Printen…

Reiskostenvergoeding 2021

We hebben er weer een gevoelig onderwerp bij. De reiskostenvergoeding is in deze tijd van thuiswerken natuurlijk niet meer wat het was. Vele werknemers werken in toenemende mate thuis en…

Alle DGA’s tegelijk verlonen

LogiSal kent het zogenaamde serieverwerken. U maakt een ‘script’ met werkgevers die u hetzelfde wilt behandelen. Bijvoorbeeld 1 script met DGA’s. Dan kunt u vervolgens deze allemaal tegelijk verlonen en…

LIV 2021 zakt

De subsidie van het Lage Inkomensvoordeel (LIV) gaat per 2021 omlaag. Ontvangt u nu nog € 0,51 per verloond uur, volgend jaar wordt dat € 0,49. En het maximumbedrag per…

Payroll en pensioen 2021

Vanaf 1 januari 2021 is de werkgever van een payroller verplicht een goede pensioenregeling aan te bieden. Daarbij heeft de Minister van Sociale Zaken aangegeven dat de werkgeverspremie collectief op…

Doorbetaling ouderschapsverlof

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om het mogelijk te maken dat werknemers, die ouderschapsverlof wensen, gedeeltelijk het loon doorbetaald krijgen. Het gaat dan om de eerste 9 weken die…

Zorgbonus 1000 netto

De regering geeft bepaalde zorgmedewerkers een zorgbonus. Deze bonus bedraagt € 1000 netto en dient te worden verwerkt in de werkkostenregeling. De belasting op de eindheffing bedraagt 80%. De regering…

PAWW premie 2021

De premie PAWW voor 2021 is vastgesteld op 0.5% van het bruto loon. De premie van dit jaar is 0.4% Eerder was al kenbaar gemaakt dat de premie in 2021…

WAB Herzieningstoets 2021

Nieuw in 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) en de daaruit voortvloeiende herzieningssituaties. Een van de herzieningsmogelijkheden in die wet is dat u voor werknemers, die meer dan…

Kennisdocument in het kader van de WAB geactualiseerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW uitgebreid. Er zijn nieuwe vragen en antwoorden aan toegevoegd. In het document gaat het ministerie in 22 vragen…

WHK-premie 2021

Het UWV heeft de premiewijzer WHK voor 2021 vrijgegeven. U kunt daarmee het percentage voor de WGA en/of de ZW-flex berekenen. Als u eigenrisicodrager bent dan betaalt u geen gedifferentieerde…

Factsheet over transitievergoeding

De Rijksoverheid heeft een factsheet gepubliceerd over de transitievergoeding. Hierin staan de hoofdlijnen waar werkgevers en werknemers rekening mee moeten houden vanaf 1 januari 2020.   De factsheet bestaat uit…

Nihilaangevers ontvangen vragenbrief Belastingdienst

Werkgevers die langer dan 15 maanden nihilaangiften hebben ingestuurd, ontvangen begin oktober een vragenbrief van de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt op basis van de antwoorden of de inhoudingsplichtige nog aangiften…

LogiSal 2021 en Prinsjesdag

Prinsjesdag is weer geweest en we zijn weer overspoeld met nieuws en zoals gebruikelijk ook op het gebied van de salarisadministratie. Inmiddels zijn wij begonnen met LogiSal 2021. Veiligheid Zoals…

Wanneer past u het anoniementarief toe?

Wanneer past u het anoniementarief toe? Als een werkgever de identiteit van een werknemer niet goed heeft vastgesteld of vastgelegd, dan is het anoniementarief van toepassing. Hiermee voorkomt de Belastingdienst dat…

ZW en WGA premie in 2021 verhoogd

Werkgevers die via UWV zijn verzekerd voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid, dragen de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. De Whk-premie bestaat uit een premiecomponent…

Vraag nu de subsidieregeling praktijleren aan

Vraag de subsidieregeling praktijleren aan voor de begeleiding van studenten! De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer…

Storing zorgt voor vertraging ontvangstbevestigingen

Door een storing in de systemen van de Belastingdienst moet u mogelijk langer wachten op uw ontvangstbevestigingen. Zo blijft in LogiPoort een verzonden loonaangifte langer op statuscode 400 staan. Ook…

Rekenhulp berekening NOW gepubliceerd

Op de website van het UWV vindt u nu een rekenhulp ‘Simulatie NOW’. Hiermee kunt u een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag wordt van uw tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel…

Werknemer in quarantaine

Loondoorbetaling van een werknemer in quarantaine? Toch nog veel werknemers willen graag naar het buitenland op vakantie of hebben al heel lang geleden geboekt. Momenteel verandert er veel en snel.…

Uitleg fiets van de zaak

Sinds 2020 geldt er een bijtelling voor de fiets van de zaak. Dit is ook van toepassing op een elektrische fiets en een speed pedelec. Als de werknemer de fiets…

Werken en hitteplan

Nederland heeft momenteel te kampen met ongebruikelijk hoge temperaturen. Hier en daar stijgt het kwik zelfs naar 37 graden. Wanneer mag er wel of niet (meer) gewerkt worden? Voor werk…

Uitleg 30% regeling

Uitleg 30%-regeling Werknemers die tijdelijk naar het buitenland of naar Nederland worden uitgezonden, krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten van dat verblijf buiten het land van herkomst, de…

De loonstrook uitgelegd

De loonstrook uitgelegd Wij begrijpen dat de loonstrook er voor een heleboel werkgevers en werknemers ingewikkeld uit kan zien, daarom hebben wij de loonstrook uitgelegd! Met onze ervaring in de…

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 vertraagd

Op dit moment zijn er volgens de fiscus nog te weinig wijzigingen voor 2021 bekend om in juli al een nieuwsbrief uit te brengen. Daarom verschijnt de 1e ‘Nieuwsbrief Loonheffingen…

Rekenregels vanaf 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Deze bedragen zijn in de rekenregels opgenomen. In de rekenregels…

Laatste kans: Voorkom verrekening tegemoetkomingen Wtl

Voorkom verrekening tegemoetkomingen Wtl en vraag direct bijzonder uitstel van betaling aan Binnenkort worden de tegemoetkomingen op basis van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) uitbetaald door de Belastingdienst. Voldoet u…

Leg schriftelijke contracten voor 1 juli vast

Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. De werkgever is dan de hoge WW-premie verschuldigd. Voor…

Beveiliging e-mailen met LogiSal

Google is momenteel bezig met het uitrollen van verbeterde beveiliging op e-mail. Dat heeft ook consequenties voor het gebruik van LogiSal. Sommigen van u hebben al gemerkt dat het toestaan…

Whitepaper WKR geactualiseerd

De werkkostenregeling is een forfaitaire regeling en geldt alleen voor vergoedingen of verstrekkingen die deel uitmaken van het (belaste) loon. De werkgever mag een vrijstelling toepassen van 1,2% van zijn…

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Aanvullend geboorteverlof Met het aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Zij hebben…

Vergoeding van mondkapjes mag onbelast

Vanwege het coronavirus moet iedereen vanaf 1 juni verplicht een mondkapje dragen in het openbaar vervoer. Werkgevers mogen de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden aan werknemers. Dit is een gerichte…

Rekenformule voor lager gebruikelijk loon door coronacrisis

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) mogen van de Belastingdienst tijdelijk een lager ‘gebruikelijk loon’ hanteren als hun bv geraakt wordt door de coronacrisis. Normaliter moeten zij dat loon baseren op het salaris van…

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2020

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2020 Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te…

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens gepubliceerd

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Nadat de Belastingdienst de loonaangifte van een organisatie heeft ontvangen, voert het systeem een aantal automatische controles uit. Als daaruit blijkt dat de gegevens uit de aangifte…

Ouderschapsverlof wordt deels betaald

Ouderschapsverlof wordt deels betaald Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde stap in…

Openingstijden rondom de feestdagen in mei

Er komen weer een aantal feestdagen aan. Onderstaand een overzicht van de dagen waarop Logihuis gesloten is. dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) donderdag 21 mei (Hemelvaart) vrijdag 22 mei (dag na…

Vrije ruimte WKR tijdelijk naar 3 procent

Vrije ruimte naar 3 procent over eerste € 400.000 Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden.…

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 bekendgemaakt

Minimumloon per 1 juli 2020 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Er zijn standaardbedragen per maand, per…

Vaste reiskostenvergoedingen Corona mogen worden doorbetaald

Vaste reiskostenvergoedingen vanwege Corona Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoedingen vanwege corona onbelast blijven uitbetalen zolang de coronamaatregelen gelden. Vooralsnog is dat tot en met 28 april. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën keurde…

Aanvragen compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. De compensatieregeling geldt met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die…

Toelichting loonberekening VCR 2020 gepubliceerd

U berekent de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw volgens het systeem van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR). In de ‘Toelichting loonberekening VCR vanaf 2020’ kunt u lezen hoe deze…

Handboek Loonheffingen 2020 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2020 gepubliceerd. In het Handboek Loonheffingen vindt  u informatie over de loonheffingen in 2020: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.…

Corona en aanpassingen WAB

Veranderingen wet Arbeidsmarkt in balans vanwege Corona De huidige coronacrisis heeft ook gevolgen voor de wet Arbeidsmarkt in balans. Nog maar net droog en nu al blijkt hij niet bestand…

Informatie over coronavirus voor werkgevers

Informatie over coronavirus voor werkgevers m.b.t. de salarisadministratie Het coronavirus (COVID-19) is eind februari 2020 ook definitief vastgesteld in Nederland. Na het eerste ziektegeval op 28 februari is het aantal…

Verleng tijdig uw PKIoverheid-certificaat

Tijdig uw PKIoverheid-certificaat verlengen Als u zelf aangifte loonheffingen doet via LogiPoort, dan hebt u een PKIoverheid-certificaat nodig. Zo’n certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur. Rond deze tijd verlopen veel certificaten…

Controleer voorlopige berekening Wtl

Controleer voorlopige berekening LKV/LIV UWV gebruikt gegevens uit de aangiften loonheffingen over 2019 om te berekenen of de werkgever recht heeft op het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV.…

Ontslagreden in loonaangifte vanaf 2020

Ontslagreden in loonaangifte Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil fraude met WW-uitkeringen tegengaan. Daarom dient vanaf 1 januari 2020 de reden voor het beëindigen van een dienstverband te…

Infographic Premiedifferentiatie WW

De Belastingdienst heeft een infographic gemaakt over de veranderingen voor een werkgever in de WW-premie. Vanwege de nieuwe wet: de Wet arbeidsmarkt in balans heeft de Belastingdienst een infographic gemaakt…

Aangiftetermijn eindheffing WKR verlengd

De aangiftetermijn voor de in het kalenderjaar verschuldigde eindheffing wegens het overschrijden van de vrije ruimte van de WKR, is sinds 2020 verlengd met een extra tijdvak.De eindheffing moet dan…

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000

De gebruikelijk loon regeling geldt voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) die in dienst is bij zijn eigen BV en werkzaamheden voor deze BV verricht. Voor deze werkzaamheden dient de dga een…

Loonbelastingtabellen 2020 gepubliceerd

De loonbelastingtabellen voor 2020 kunt u vinden op de site van de Belastingdienst. Gebruik de loonbelastingtabellen om te zien hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen u voor een werknemer moet inhouden. U vindt…

Nieuwe rekenhulp voor transitievergoeding 2020

Vanaf 1 januari 2020, moet u de transitievergoeding op een andere wijze worden berekend. Voor oudere werknemers die al langer in dienst zijn, betaalt u straks minder. Maar iedere werknemer…

Belangrijke informatie omtrent LogiSal 2020

In de eerste week van december zijn de facturen voor 2020 klaargezet in LogiSal 2019. U kunt deze factuur oproepen via menu Info (hoofdmenu van LogiSal 2019) > Factuur volgend…

Nieuw kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. De WAB bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen ter bevordering van een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt.…

Uitleg fiets van de zaak in 2020

Fiets van de zaak Vanaf 1 januari 2020 geldt 7% bijtelling voor de fiets van de zaak die de werkgever voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt aan de werknemer. Dit is…

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

De komende tijd ontvangen veel werknemers een kerstpakket. De werkgever kan het kerstpakket aanwijzen als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. De waarde van het kerstpakket komt dan ten laste van de…

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

Het Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 is gepubliceerd. Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon wordt ieder jaar op 1 januari en…

Geen hogere AOW-leeftijd in 2025

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd de komende jaren in vertraagd tempo stijgt tot 67 jaar in 2024. In de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd is geregeld dat de…

Percentages AWF 2020 definitief

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de werknemers- en volksverzekeringen en het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 2020 gepubliceerd. Een lage premie is vastgesteld op…

Brieven over nieuwe sectorindeling uitzendbedrijven

Uitzendbedrijven krijgen deze maand twee brieven van de Belastingdienst. In de eerste brief staat een toelichting op nieuwe sectorindeling per 1-1-2020. De tweede brief bevat de beschikking sectorindeling die geldt…

Nieuwe website gelanceerd!

De afgelopen maanden zijn we in samenwerking met Junction druk bezig geweest met het ontwikkelen en vormgeven van onze nieuwe website. Wij zijn erg trots op het resultaat! Door een…

Verruiming werkkostenregeling per 2020

Verruiming Werkkostenregeling (WKR) Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Per 1 januari 2020 zal de WKR worden verruimd. Dat staat in het…

Prinsjesdag 2019 – de belangrijkste onderwerpen

Prinsjesdag 2019 – de belangrijkste onderwerpen Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2020 bekendgemaakt. Op deze dag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Wij hebben…

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd Vanaf 1 januari 2020 is de hoogte van de premie WW afhankelijk van de aard van het arbeidscontract. Voor een vast contract geldt de lage premie,…

Een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf

Een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf Na lange en stevige discussies hebben werkgevers en vakbonden op donderdag 5 september een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en…

Nihilaangevers ontvangen vragenbrief Belastingdienst

Nihilaangevers ontvangen vragenbrief Belastingdienst Inhoudingsplichtigen die langer dan 15 maanden nihilaangiften loonheffingen hebben ingestuurd, ontvangen begin september een vragenbrief van de Belastingdienst. Om te bepalen of zij in de toekomst…

Verzamelspecificatie UWV vernieuwd

Verzamelspecificatie UWV vernieuwd Betaalt een werkgever zelf een Ziektewet-, WAZO-, WIA- of Wajong-uitkering aan zijn werknemer(s)? Of verrekent een werkgever deze met het loon? Dan ontvangt hij iedere maand een…

Generatiepact Metaal en Techniek

Generatiepact Metaal en Techniek Het Generatiepact is een regeling die oudere werknemers in staat stelt minder uren te werken met volledig behoud van pensioenopbouw. Zo kunnen zij op een gezonde…

Wanneer moet een werkgever zich aan een cao houden?

Wanneer moet een werkgever zich aan een cao houden? Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of…

Hoe verwerk ik een transitievergoeding?

Hoe verwerk ik een transitievergoeding? Als u aan een werknemer een transitievergoeding uitkeert, moet u rekening houden met een aantal zaken. Een transitievergoeding betreft namelijk loon uit vroegere dienstbetrekking. Omdat…

Salaris berekenen met LogiSal

Salaris berekenen met gebruiksvriendelijke salarissoftware Met LogiSal kunt u bruto-netto rekenen, maar ook netto-bruto salaris berekenen. Zelfs bruto-netto en netto-bruto salaris berekenen tegelijk. Handig voor de werknemer die naast een…

Vanaf 2020 mogelijk 1 cao voor uitzendkrachten

Vanaf 2020 mogelijk 1 cao voor uitzendkrachten Voor de 850.000 mensen die in Nederland uitzendwerk doen, gaan binnenkort dezelfde cao-voorwaarden gelden. Dat hebben vakbonden afgesproken met twee grote brancheorganisaties voor…

Extra verdiepingscursus LogiSal – oktober 2019

Extra verdiepingscursus LogiSal – oktober 2019 Wegens succes hebben wij een extra cursusdag ingepland op 3 oktober 2019. De cursus van 25 september is uitverkocht en er is nog slechts…

Loop geen voordeel mis: controleer uw WTL-beschikking!

Loop geen voordeel mis: controleer uw WTL-beschikking! De Belastingdienst en het UWV gebruiken gegevens uit de aangiften loonheffingen over 2018 om te berekenen of er recht is op het loonkostenvoordeel…

Verdiepingscursus LogiSal september 2019

Verdiepingscursus LogiSal – september 2019 Maakt u gebruik van LogiSal en heeft u over het gebruik soms vragen? Of wilt u meer verdiepingskennis opdoen? Dan is dit de uitgelezen mogelijkheid…

BSN niet verplicht op de loonstrook

BSN niet verplicht op de loonstrook Het BSN is een wettelijk identificatienummer om de communicatie tussen overheid en burgers te vergemakkelijken. Volgens de Belastingdienst is het niet verplicht om op…

Hoe verwerkt u fooien in de salarisadministratie?

Hoe verwerkt u fooien in de salarisadministratie? In de praktijk ontstaan er af en toe misverstanden over het verwerken van fooien in de salarisadministratie. Soms zijn de fooien die werknemers…

Einde jeugd-LIV door pensioenakkoord

Einde jeugd-LIV door pensioenakkoord Het principeakkoord dat het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden op 5 juni hebben gepresenteerd betekent het einde van het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV). De maatregelen…

Rekenregels per 1 juli 2019 gepubliceerd

Rekenregels per 1 juli 2019 gepubliceerd Op de website van Rijksoverheid vindt u de rekenregels die gelden vanaf 1 juli 2019. In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen…

Na 3 jaar recht op vast contract bij WAB

Na 3 jaar recht op vast contract bij WAB Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om medewerkers in vaste dienst te nemen. Het kabinet wil dit bereiken door…

De subsidie praktijkleren kan tot 17 september worden aangevraagd

De subsidie praktijkleren kan tot 17 september worden aangevraagd Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst…

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Voor de aangiften loonheffingen over het 1e halfjaar van 2019 hebben de Belastingdienst en UWV een aantal kwaliteitscontroles vastgesteld. Als bij deze geautomatiseerde controles blijkt dat de…

Minimumloon per 1 juli 2019 bekend

Minimumloon per 1 juli 2019 gepubliceerd De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2019. Vanaf die dag hebben ook 21 jarigen recht op het…

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2019

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2019 Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te…

Controleer LKV en LIV 2018!

Controleer LKV en LIV 2018! Op 1 mei sluit voor de LKV en de LIV de termijn waarbinnen u correcties in de loonaangiften 2018 kunt doen. U dient uw salarisadministratie…

Factsheet transitievergoeding

Factsheet transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk…

Mini-docu over de loonaangifteketen

Mini-docu over de loonaangifteketen De Belastingdienst stimuleert het eerder aanleveren van de loonaangifte. Bij de Aangiftebrief Loonheffingen 2019 vond u al de oproep om de loonaangifte direct na het verstrekken…

Ben je vrij op Goede vrijdag of Bevrijdingsdag?

Ben je vrij op Goede vrijdag of Bevrijdingsdag? Veel werknemers in Nederland zijn in elk geval vrij op een aantal officiële feestdagen, zoals Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag,…

Nog meer loonbelastingtabellen in de maak voor 2020

Nog meer loonbelastingtabellen in de maak voor 2020 Met ingang van 1 januari 2019 moeten werkgevers aparte loonbelastingtabellen toepassen voor werknemers die niet in Nederland wonen. De reden hiervan is dat…

Vernieuwde pensioensite Belastingdienst

Vernieuwde pensioensite Belastingdienst De pensioensite van de Belastingdienst is sinds 25 februari 2019 vernieuwd. Op deze site vindt u praktische antwoorden op veelgestelde vragen bij de uitvoering van de fiscale…

Pensioen opbouwen

Pensioen opbouwen Het deelnemen aan het pensioenfonds StiPP is verplicht gesteld voor uitzendkrachten die op basis van een uitzendovereenkomst voor een uitzendonderneming werken. Nederland kent geen algemene pensioenplicht. Dat schrijft…

Vakantieplanning

Vakantieplanning Als een werknemer zijn vakantie aanvraag schriftelijk indient, is het zaak om daar tijdig op te reageren. Reageert u niet binnen twee weken op de aanvraag, dan staat de…

Ondersteuning Windows 7 eindigt in 2020

Ondersteuning Windows 7 eindigt in 2020 Wij waarschuwen u dat Microsoft vanaf 14 januari 2020 stopt met het leveren van veiligheids-updates en ondersteuning van Windows 7. Als u dan nog…

Regeling compensatie transitievergoeding definitief

Regeling compensatie transitievergoeding definitief De Regeling compensatie transitievergoeding is op 26 februari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is…

4e versie Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd

4e versie Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd De 4e versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 is te downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels sinds 1 januari 2019 voor…

Einde van de sectorpremies met ingang van 2020

Einde van de sectorpremies met ingang van 2020 Na 67,5 jaar komt er zeer waarschijnlijk een eind aan het systeem met sectorpremies, sectorfondsen en sectorvermogens. Minister Koolmees van Sociale Zaken…

Vrije ruimte WKR 2020 naar 1,7%

Vrije ruimte WKR 2020 In 2019 mogen werkgevers tot 1,2 procent van het totale fiscale loon (de loonsom van alle werknemers samen) onbelast vergoeden of verstrekken: de vrije ruimte. Vooral…

Handboek Loonheffingen 2019 gepubliceerd

Handboek Loonheffingen 2019 gepubliceerd De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2019 gepubliceerd. In het handboek leest u waar een werkgever mee te maken krijgt als hij werknemers in dienst heeft.…

Informatie over de WKR 2018

Informatie over de WKR 2018 In januari is het weer tijd voor het inventariseren van de WKR en eventueel het opnemen in de loonaangifte. Hoe gaat dat ook al weer?…

PAWW-aangifte per kwartaal mogelijk!

PAWW-aangifte per kwartaal mogelijk! Heeft u een onderneming met 25 of minder medewerkers? Dan biedt het PAWW-portaal u een voordeel. U kunt kiezen om uw aangifte per kwartaal te doen.…

Kijk nu de Intermediairdagen 2018 online terug!

Kijk nu de Intermediairdagen 2018 online terug! Op Intermediairdagen.nl kunt u de video-opnames van de Intermediairdagen 2018 terugkijken. Dit kan ook als u geen beconnummer hebt.   Onder het thema…

Gegevensspecificaties 2019 gepubliceerd

Gegevensspecificaties 2019 gepubliceerd De ‘Gegevensspecificaties voor de aangifte loonheffingen 2019’ zijn beschikbaar. In dit document vindt u de betekenis van de gegevens die u via de aangifte loonheffingen 2019 doorgeeft…

In 2019 geen auto’s meer met 0% bijtelling

In 2019 geen auto’s meer met 0% bijtelling Met ingang van 1 januari 2019 zijn er geen auto’s meer waarvoor 0% bijtelling geldt. Voor de volgende auto’s eindigt namelijk het…

LogiSal 2019 beschikbaar!

LogiSal 2019 beschikbaar! U kunt LogiSal 2019-1A downloaden! Wij adviseren u de Leesmij goed door te nemen. Hulp nodig bij de jaarovergang? Kijk op deze pagina van de online help. Bijgewerkte fondsen Op dit moment zijn…

Maatregelen Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Maatregelen Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht. Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken. Onder andere het ontslagrecht wordt aangepast, de ketenregeling…

Aangepaste openingstijden rond Kerst en Nieuwjaar

Aangepaste openingstijden rond Kerst en Nieuwjaar Op 24 en 31 december 2018 is Logihuis gesloten. De overige werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar zijn de reguliere openingstijden van toepassing. Wij wensen…

Hogere vrijwilligersvergoeding in 2019

Hogere vrijwilligersvergoeding in 2019 De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, stijgt per 1 januari 2019 van € 1.500 naar € 1.700 per jaar. Betaalt u een uurvergoeding? Dan gaat…

Aangiftebrieven 2019 verzonden door de Belastingdienst

Aangiftebrieven 2019 verzonden door de Belastingdienst De Belastingdienst heeft op 13 november de ‘Aangiftebrief loonheffingen 2019’ naar de werkgevers verstuurd. Wilt u in het bezit komen van deze brief, vraag…

Aandachtspunten facturatie en beschikbaarheid LogiSal 2019

Aandachtspunten facturatie en beschikbaarheid LogiSal 2019 Nu de decembermaand nadert krijgen wij veel praktische vragen over het nieuwe kalenderjaar. Denk aan de facturatie, licentiesleutels en het downloaden van LogiSal. Wij…

Zieke werknemer? Volg dit handige stappenplan!

Zieke werknemer? Volg dit handige stappenplan! Op de website van het UWV staat een handig stappenplan waarin alle stappen staan beschreven die u moet nemen als een werknemer ziek is.…

Pensioenfonds Vervoer

Pensioenfonds Vervoer Het pensioenfonds Vervoer hanteert rekenvoorbeelden waarbij de franchise wordt afgetrokken van het ‘vaste’ loon. Pas daarna worden de variabele loonbestanddelen bijgeteld. Dat is niet conform het pensioenreglement. Dat…

Loonbelastingverklaring in LogiSal aangepast

Loonbelastingverklaring in LogiSal aangepast De loonbelastingverklaring van LogiSal is aangepast. Vooruitlopend op 2019 kunt u nu al met LogiSal een loonbelastingverklaring printen met de volgende rubrieken: – Inwoner van Nederland…

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 bekendgemaakt

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 bekendgemaakt De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en…

Uitbreiding e-mail functionaliteiten in LogiSal 2019

Uitbreiding e-mail functionaliteiten in LogiSal 2019 In LogiSal 2019 zal het mogelijk zijn om meerdere afzenders/smtp-adressen te beheren. Zo kunnen verschillende medewerkers vanaf verschillende e-mailadressen mails versturen. Of kunt u…

Geen pensioenaangiften meer naar Syntrus Achmea

Geen pensioenaangiften meer naar Syntrus Achmea De pensioenaangifte van Syntrus Achmea is niet meer. Alle pensioenfondsen zijn inmiddels overgestapt naar andere uitvoerders. Centric heeft de laatste overgenomen. Wij hebben een…

Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2019

Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2019 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen (zie paragraaf 19.4.1 van het Handboek, onder ‘Pensioen in eigen…

Controleer Jeugd-LIV

Controleer Jeugd-LIV Het is helaas mogelijk dat u een werknemer het jeugdminimumloon betaalt en toch niet in aanmerking komt voor de Jeugd-LIV. Het systeem is ingericht op jaargegevens en gemiddelden.…

Infographic over de Wet tegemoetkoming loondomein

Infographic over de Wet tegemoetkomingen loondomein UWV heeft in samenwerking met SZW en de Belastingdienst, een handige infographic over het loonkostenvoordeel, lage-inkomensvoordeel en jeugd-LIV gemaakt. Hierin ziet u in 1…

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2018 per 1 oktober

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2018 per 1 oktober De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd. In het versiebeheer kunt u zien welke wijzigingen zijn doorgevoerd.…

Logihuis sponsort Stichting Mtangani

Logihuis sponsort Stichting Mtangani Logihuis is al vanaf het eerste uur sponsor van de Stichting Mtangani. Mtangani is een dorp van 7000 inwoners in Kenia waar de Stichting helpt met…

Verlaging subsidie praktijkleren van de baan

Verlaging subsidie praktijkleren van de baan De door de regering voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor praktijkleren gaat niet door. De Tweede Kamer schaarde zich tijdens de Algemene Beschouwingen unaniem…

Prinsjesdag 2018 – de belangrijkste onderwerpen

Prinsjesdag 2018 – de belangrijkste onderwerpen Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2019 bekendgemaakt. Op deze dag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Wij hebben…

Sepa voor Spaww

Sepa voor Spaww Vanaf versie 3E beschikt u met LogiSal over een Sepa voor de Spaww. Alweer kort na het inbouwen van de Sepa voor de loonaangifte is nu ook…

Jeugd-LIV en grensbedragen

Jeugd-LIV en grensbedragen Onlangs heeft de Belastingdienst de grenzen gemiddeld uurloon 2018 voor het Jeugd-LIV bekend gemaakt. Daarbij viel ons op dat de genoemde bovengrens een overlapping lijkt te hebben…

LogiSal start niet

LogiSal start niet  Lees dit artikel inclusief de oplossing als LogiSal niet start. Tijdens de overgang naar https (beveiligde website verbindingen) zijn problemen ontstaan met 1 van onze servers. Die…

Stevige groei LogiSal Online gebruikers

Stevige groei LogiSal Online gebruikers De afgelopen jaren is een fors aantal klanten overgestapt op LogiSal Online. De meest gehoorde redenen zijn veiligheid (back-up) en flexibiliteit. U kunt LogiSal Online…

Samenloop LKV en LIV

Samenloop LKV en LIV   In 2018 kennen we zowel het loonkostenvoordeel als het lage inkomensvoordeel. Die kunnen samenlopen. Een oudere werknemer die 1 augustus 2018 3 jaar in dienst…

Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd

Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd. In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie voor het inhouden en betalen van de…

PAWW toepassen vanaf een bepaalde datum

PAWW toepassen vanaf een bepaalde datum Wellicht heeft u ook al een brief ontvangen om de PAWW premie toe te passen in uw salarisadministratie. Deze premie dient per een bepaalde…

Definitieve berekeningen LIV worden verzonden

Definitieve berekeningen LIV worden verzonden De Belastingdienst is gestart met het versturen van de definitieve berekeningen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017. De eerste beschikkingen worden op 12 juli bezorgd, de…

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2018

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2018 De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd. De informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 is in het handboek verwerkt. In het versiebeheer…

Aandachtspunt betaling loonaangifte mei

Aandachtspunt betaling loonaangifte mei Het verschuldigde bedrag aan loonheffingen voor het aangiftetijdvak mei 2018 moet uiterlijk op vrijdag 29 juni 2018 op de rekening van de Belastingdienst bijgeschreven zijn. De…

Web-invoer nieuwe werknemer AVG-proof

Web-invoer nieuwe werknemer AVG-proof LogiSal biedt u de mogelijkheid om nieuwe werknemers via het internet in te voeren. Dat werkt super gemakkelijk. De web-invoer nieuwe werknemers is vernieuwd in die…

AOW-leeftijd wellicht minder snel omhoog

AOW-leeftijd wellicht minder snel omhoog De leeftijdsgrens voor de AOW hoeft volgens deskundigen minder snel omhoog dan nu is vastgelegd, door de hoger dan gemiddelde sterfte in de afgelopen twee…

Uitbetaling vakantiegeld

Uitbetaling vakantiegeld Het vakantiegeld wordt minstens eens per jaar uitbetaald. De meeste werknemers ontvangen het vakantiegeld rond deze tijd, in mei of juni. Het vakantiegeld is minimaal 8% van het…

Minimumloon per 1 juli 2018 bekend!

Minimumloon per 1 juli 2018 bekend! Met ingang van 1 juli 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder € 1.594,20 bij een fulltime werkweek. Jongere…

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2018

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2018 Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te…

Toepassen minder loonheffing over bijzondere beloning

Toepassen minder loonheffing over bijzondere beloning De werknemer kan u vragen minder loonheffing in te houden dan de tabel bijzondere beloningen aangeeft. Dit mag alleen als de werknemer een machtiging…

Wachtwoorden op output vanuit LogiSal

Wachtwoorden op output vanuit LogiSal Nu de AVG werkelijkheid is geworden, hebben wij het mogelijk gemaakt om de output die vanuit LogiSal wordt opgeslagen/verstuurd te beveiligen met een wachtwoord. Hieronder…

Wijzigingen met betrekking tot het minimumloon

Wijzigingen met betrekking tot het minimumloon Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Wij hebben dit voor u op een rijtje gezet. In plaats…

Fiets van de zaak wordt minder ingewikkeld

Fiets van de zaak wordt minder ingewikkeld De regels voor een fiets van de zaak worden iets minder ingewikkeld. Doel hiervan is meer forenzen op de fiets te krijgen. Mensen…

LIV Lage Inkomens Voordeel: de controle

LIV Lage Inkomens Voordeel: de controle Het Lage Inkomens Voordeel is inmiddels goed bekend. Maar nu komen wel de beschikkingen van het UWV binnen en wilt u controleren of het…

Loonkostenvoordeel: het recht

Loonkostenvoordeel: het recht Het recht op loonkostenvoordeel is afhankelijk van o.a. de voorwaarde dat de werknemer in de kalendermaand voorafgaand aan het dienstverband, recht heeft gehad op een uitkering. Dit…

Loonstroken bevatten steeds minder fouten

Loonstroken bevatten steeds minder fouten De loonstroken van Nederlandse werknemers bevatten steeds minder fouten. Toch zijn er een aantal zaken die regelmatig fout gaan: werknemers die onder het wettelijk minimum…

Handboek Loonheffingen 2018 beschikbaar

Handboek Loonheffingen 2018 beschikbaar De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen voor 2018 gepubliceerd. U kunt het handboek Loonheffingen online bekijken en downloaden via deze link.   D.d.:…

Werkgevers ontvangen voorlopige berekening LIV

Werkgevers ontvangen voorlopige berekening LIV Tussen 1 maart en 14 maart 2018 ontvangen werkgevers een voorlopige berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het is belangrijk om deze goed te controleren. In…

Consequenties onvolledig voldoen aan de identificatieplicht

Consequenties onvolledig voldoen aan de identificatieplicht Als de identiteit van de medewerker niet volgens de regels is vastgesteld moet in de salarisadministratie het zogenoemde anoniementarief worden toegepast. Dit betekent voor…

Handboek Loonheffingen 2018 komt uiterlijk 9 maart

Handboek Loonheffingen 2018 komt uiterlijk 9 maart De Belastingdienst probeert uiterlijk 9 maart 2018 het Handboek Loonheffingen 2018 te publiceren. Meestal wordt deze begin februari al gepubliceerd. Dat is dit jaar…

Het loonkostenvoordeel uitgelegd

Het loonkostenvoordeel uitgelegd Het loonkostenvoordeel (LKV) is sinds 2018 een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers. Deze vervangen per 1 januari 2018 de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De…

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2018

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2018 Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te…

Afkoop PEB telt niet mee in het gebruikelijk loon

Afkoop PEB telt niet mee in het gebruikelijk loon Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen er ook in 2018 nog voor kiezen om hun opgebouwde pensioen in eigen beheer fiscaalvriendelijk af te kopen.…

Correctie in de loonbelastingtabellen 2018

Correctie in de loonbelastingtabellen 2018 Er zat een fout in de loonbelastingtabellen 2018 die de Belastingdienst geplaatst heeft. Inmiddels is de fout gecorrigeerd. De fout zat in het percentage na…

LogiSal 2018 1A beschikbaar!

LogiSal 2018 1A beschikbaar! U kunt LogiSal 2018 (versie 1A) downloaden vanaf deze pagina. De meeste fondsen zijn bijgewerkt. U kunt dit controleren (in LogiSal) via Sectoren > Fondsenlijst. Helpdesk…

Hoogste schijventarief naar 51,95%

Hoogste schijventarief naar 51,95% Met ingang van 1 januari 2018 is het hoogste schijventarief 51,95% in plaats van 52%. Het tarief van 52% geldt nog wel in deze 3 gevallen:…

Kerstpakket belast of onbelast?

Kerstpakket belast of onbelast? U mag als werkgever onbelast een kerstbrood aan werknemers geven met de kerstdagen. Dit wordt de kleine geschenkenregeling genoemd. Kleine geschenken zijn volgens de Belastingdienst geen…

Mag uw werknemer extra werken bij drukte?

Mag uw werknemer extra werken bij drukte? Voor salarisadministrateurs is januari vaak één van de drukste maanden van het jaar. Extra handen op de werkvloer zijn dan zeker gewenst. Maar mag dat?…

Controleer uw Whk-beschikking 2018 goed

Controleer uw Whk-beschikking 2018 goed! De Whk-beschikking wordt jaarlijks door de Belastingdienst verstuurd aan werkgevers waarvan bekend is dat zij werknemers in dienst hebben die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.…

Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen 2018 gepubliceerd

Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen 2018 gepubliceerd De Belastingdienst heeft de tweede versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2018 gepubliceerd. In de nieuwsbrief vindt u belangrijke wijzigingen omtrent de volgende onderwerpen: Nieuw…

Prijzen LogiSal 2018

Prijzen LogiSal 2018 Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan het AVG-proof maken van LogiSal 2018 en de persoonsgegevens die door LogiSal wordt gemaakt zoals bijvoorbeeld de salarisspecificatie in…

Onbelast een chocoladeletter aan werknemers verstrekken

Onbelast een chocoladeletter aan werknemers verstrekken U mag als werkgever onbelast een chocoladeletter aan werknemers geven met Sinterklaas. Dit wordt de kleine geschenkenregeling genoemd. Kleine geschenken zijn volgens de Belastingdienst…

Aangiftetijdvak wijzigen?

Aangiftetijdvak wijzigen? Als u het aangiftetijdvak voor volgend jaar wilt wijzigen dan moet u dat voor 14 december aanvragen. U moet het formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen’ daarvoor gebruiken. Steeds meer…

Salarisspecificaties per e-mail en de AVG

Salarisspecificaties per e-mail en de AVG Vanaf mei 2018 geldt een strengere wetgeving op het gebied van de beveiliging van persoonsgegevens. Goed om daar bij stil te staan en aandacht…

Percentages sectorpremie en Whk 2018

Percentages sectorpremie en Whk 2018 De premiepercentages voor de sectorpremie en Whk zijn bekend. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit twee premiecomponenten: een gedifferentieerde premie WGA een gedifferentieerde premie…

Werkbonus vervalt per 1-1-2018

Werkbonus vervalt per 1-1-2018 De werkbonus vervalt per 1-1-2018, in 2015 is de werkbonus al afgeschaft voor nieuwe gevallen. Sinds 2013 kent Nederland een werkbonus, deze is ingevoerd om oudere…

Wilt u meer HRM-tools naast LogiSal? Lees dan verder!

Wilt u extra functionaliteiten naast LogiSal? Lees dan verder! Ieder jaar groeit het aantal LogiSal-gebruikers. Het pakket is gebruiksvriendelijk, voordelig en beschikt over een zeer gekwalificeerde helpdesk. Zo krijgt u…

Geen stijging AOW leeftijd in 2023

Geen stijging AOW leeftijd in 2023 De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om de AOW leeftijd niet te verhogen in 2023. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de…

PAWW (uitleg)

PAWW (uitleg) In het Sociaal Akkoord 2013 hebben werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken op cao-niveau een private aanvulling van maximaal 14 maanden WW te introduceren. Met deze aanvulling is het WW…

LogiCrypt 

LogiCrypt  LogiCrypt is een programma dat 1 januari 2018 verschijnt en gebruikt kan gaan worden om aangiften te versleutelen. Deze aangifte worden door ons ontvangen en ontsleuteld en vervolgens doorgestuurd…

ORT en overuren verrekend PFZW

ORT en overuren verrekend PFZW Pensioenfonds Zorg & Welzijn meldt het volgende: Op 23 mei heeft u van ons een e-mail over de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) ontvangen. Daarin gaven…

Sectorpremies 2018 bekend

Sectorpremies 2018 bekend UWV heeft de sectorpremies voor 2018 per sector en per premiegroep vastgesteld. Het besluit van de minister van Sociale Zaken is gepubliceerd in de Staatscourant van 24…

Administratie voorbereiden op 2018

Administratie voorbereiden op 2018 Als u een administratie heeft waarin u de WHK toepast met een werknemersdeel dan is het volgende voor u van belang. In de leesmij staat hier…

Minimumloon per 1 januari 2018 bekend!

Minimumloon per 1 januari 2018 bekend! Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor…

Lager belastingtarief voor 5,4 miljoen werkenden 

Lager belastingtarief voor 5,4 miljoen werkenden  Door de plannen in het regeerakkoord zal de inkomstenbelasting lager uitvallen van zo’n 5,4 miljoen werkenden. Het gaat om mensen bij wie het inkomen…

Uitvoering StiPP gaat per 1 januari 2018 naar PGGM

Uitvoering StiPP gaat 1 januari 2018 naar PGGM Vanaf 1 januari 2018 neemt PGGM de pensioenuitvoering van het pensioenfonds StiPP over van Syntrus Achmea Pensioenbeheer (verder: Syntrus). Begin november zult…

Salarisnieuws regeerakkoord

Salarisnieuws regeerakkoord De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’…

Handboek Loonheffingen oktober 2017 gepubliceerd

Handboek Loonheffingen oktober 2017 gepubliceerd De Belastingdienst heeft de oktober-versie van het handboek Loonheffingen gepubliceerd. In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 september 2017 verwerkt. U kunt deze…

SPAWW in 2018

SPAWW in 2018 Op dit moment zijn wij al druk bezig met LogiSal2018. Zoals u wellicht al weet is er een nieuwe WW-premie: de SPAWW. Mocht dit fenomeen nog niet…

AZL in 2018

AZL in 2018 Zoals u ongetwijfeld weet verhuizen er in 2018 een aantal pensioenfondsen van Syntrus Achmea naar AZL. In LogiSal2018 verandert er voor u op dit punt heel weinig.…

Prinsjesdag 2017 – de belangrijkste onderwerpen

Prinsjesdag 2017 – de belangrijkste onderwerpen Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2018 bekendgemaakt. Op deze dag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Het was…

De achtergrond van Prinsjesdag

De achtergrond van Prinsjesdag Vandaag is het de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. De koning rijdt dan in de glazen koets naar de Ridderzaal waar hij vervolgens de Troonrede uitspreekt.…

Pensioenfonds Detailhandel stopt met papieren facturen

Pensioenfonds Detailhandel stopt met papieren facturen Het Pensioenfonds Detailhandel heeft kenbaar gemaakt te stoppen met het sturen van papieren facturen. De reden is volgens het pensioenfonds: “De papieren factuur is…

Verwerk nu efficiënt de salarissen met LogiSal-scripts!

Verwerk nu efficiënt de salarissen met LogiSal-scripts! Wist u dat u in LogiSal kunt werken met scripts? Een script is een verzameling van salarisadministraties waarmee u collectief uw loonberekeningen kunt…

Meldplicht ernstig datalek

Meldplicht ernstig datalek Als salarisadministrateur heeft u sinds 1 januari 2016 meldplicht om direct een melding te verzorgen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer er sprake is van een ernstig datalek.…

WGA en ZW premies iets omhoog per 2018

WGA en ZW premies iets omhoog per 2018 De gemiddelde WGA en ZW premies gaan per 2018 iets omhoog. Dit is gebleken uit de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet…

Hogere werkdruk voor payroll professionals

Hogere werkdruk voor payroll professionals Uit het ‘NIPRA’s Trendonderzoek Salarisprofessionals 2017’ is gebleken dat de werkdruk voor de salarisprofessional het afgelopen jaar fors is toegenomen. Twee derde van de salarisadministrateurs…

Verbod privégebruik bestelauto

Verbod privégebruik bestelauto Als u een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, geldt de bijtelling privégebruik auto niet. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden: –…

Verschil oproepkracht met of zonder verschijningsplicht

Verschil oproepkracht met of zonder verschijningsplicht Voor het bepalen van het loontijdvak (en dus de loonbelastingtabel) van oproepkrachten en werknemers met een nul-urencontact, zijn de overeenkomst en de feitelijke situatie…

Grafische industrie sectorpremie 1-1-2018

Grafische industrie sectorpremie 1-1-2018 De splitsing tussen de sectorpremies Grafische industrie exclusief fotografen (Risicopremiegroep 01) en Grafische industrie fotografen (Risicopremiegroep 02) komt per 1-1-2018 te vervallen. Beide sectorpremies worden samengevoegd…

Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd­-LIV

Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd­-LIV Vanaf 1 januari 2018 wordt het Lage Inkomensvoordeel voor de jeugd ingevoerd (jeugd-LIV). Dat is een compensatie voor de extra kosten voor het loon…

Barbecue voor werknemers

Barbecue voor werknemers Wanneer u als werkgever een barbecue houdt voor uw werknemers, dient u rekening te houden met de fiscale regels van de werkkostenregeling (WKR). Wanneer bijvoorbeeld een barbecue…

Eén inlogcode voor de Belastingdienst, UWV en KvK

Eén inlogcode voor de Belastingdienst, UWV en KvK Vanaf 1 oktober komt er een uniforme inlogmethode voor meerdere overheidsinstanties zoals De Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Kamer van…

Werkloosheid het laagst in zes jaar

Werkloosheid het laagst in zes jaar De werkloosheid is in juni 2017 slechts 4,9% van de beroepsbevolking. Dit is voor het eerst in 6 jaar weer zo laag, de laatste…

Verschil tussen thuiswerker en thuiswerkende werknemer

Verschil tussen thuiswerker en thuiswerkende werknemer Een werknemer die een dag vanuit huis werkt, is voor de Belastingdienst geen thuiswerker. Een thuiswerker dient fiscaal gezien anders te worden behandeld. Wanneer…

Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd

Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd. In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie voor het inhouden en betalen van de…

Uitzendbureau niet meer ingedeeld in vaksector

Uitzendbureau niet meer ingedeeld in vaksector Vanaf 25 mei 2017 wordt een uitzendbureau niet meer ingedeeld in een vaksector. Een uitzendbureau met voornamelijk uitzendkrachten in de bouw wordt dan niet…

Logihuis helpt Westersypen met crowdfundingsactie

Logihuis helpt Westersypen met crowdfundingsactie Westersypen is een particuliere woonzorgvoorziening gevestigd in Scharsterbrug in de gemeente Skarsterlan (Friesland). De familie begon in november 2007 onder aanvoering van Fokje Agricola een…

Wat wordt er verstaan onder werkweigering?

Wat wordt er verstaan onder werkweigering? Werkweigering houdt in dat een werknemer weigert aan de redelijke opdracht van de werkgever te voldoen. Dit kan inhouden het weigeren van het verrichten…

Verwachte premies werknemersverzekeringen 2018

Verwachte premies werknemersverzekeringen 2018 Het UWV heeft de verwachte premies in de Juninota 2017 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat vrijwel alle premies in 2018 lager zullen zijn in vergelijking met dit…

Storing SEPA bestanden Rabobank

Storing SEPA bestanden Rabobank De Rabobank heeft ons gemeld dat er een storing is met SEPA bestanden en bepaalde leestekens. Krijgt u dus een foutmelding op een ingelezen SEPA bestand,…

Vanaf 2018 ook minimumloon voor opdrachtnemers

Vanaf 2018 ook minimumloon voor opdrachtnemers Vanaf 1 januari 2018 vallen opdrachtnemers die werken op basis van een opdrachtovereenkomst (OVO) onder het wettelijk minimumloon (hierna WML). De ministerraad heeft besloten…

Uw klant wil meer? Dat kan!

Uw klant wil meer? Dat kan! U werkt met LogiSal. Uw klant kan gegevens in een spreadsheet aanleveren die u importeert. Maar sommige klanten willen meer. Zelf direct invoeren van…

Zijn uw administraties veilig?

Zijn uw administraties veilig? Wij horen steeds vaker dat klanten een computervirus krijgen. Dat virus versleuteld alle bestanden waaronder ook de bestanden van LogiSal. Dit betekent dat de administraties niet…

Tweede Kamer buigt zich toch over vaderschapsverlof

Tweede Kamer buigt zich toch over vaderschapsverlof Het wetsvoorstel voor de uitbreiding van het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen wordt alsnog behandeld in de Tweede Kamer. Lodewijk Asscher wist…

Vervaltermijn vakantiedagen

Vervaltermijn vakantiedagen Sinds 1 januari 2012 is bepaald dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Wettelijke vakantiedagen uit 2016 die nog over zijn, vervallen hierdoor…

Wet DBA uitgesteld tot juli 2018

Wet DBA uitgesteld tot juli 2018 De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is uitgesteld tot 1 juli 2018.   Tot die tijd worden er geen boetes of…

Afwijkend minimumloon voor BBL’ers vanaf 1-7-2017

Afwijkend minimumloon BBL’ers vanaf 1-7-2017 Vanaf 1 juli 2017 ontvangen jongeren van 18 jaar en ouder een hoger percentage van het wettelijk minimumloon ten opzichte van 1 januari 2017. Dit…

Wilt u meer HRM-tools naast LogiSal? Lees dan verder!

Wilt u meer HRM-tools naast LogiSal? Lees dan verder! Ieder jaar groeit het aantal LogiSal-gebruikers. Het pakket is gebruiksvriendelijk, voordelig en beschikt over een zeer gekwalificeerde helpdesk. Zo krijgt u…

Minimumloon per 1 juli 2017 bekend!

Minimumloon per 1 juli 2017 bekend! Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor…

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2017

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2017 De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen gepubliceerd. Er hebben voornamelijk tekstuele wijzigingen plaatsgevonden. Het is belangrijk om de wijzigingen na te…

Afkoop pensioen eigen beheer deel II

Afkoop pensioen in eigen beheer deel II Als u als DGA een pensioenvoorziening in eigen beheer heeft, dan kunt u kiezen voor het afkopen van dat pensioen. Dit is in…

Faillissement en leaseauto

Faillissement en leaseauto Als de werkgever niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen en failliet gaat, dan mag de werknemer weigeren de auto terug te geven aan de leasemaatschappij volgens…

Premiekorting scholings belemmerden

Premiekorting scholingsbelemmerden In de laatste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen is een wijziging opgenomen met betrekking tot de premiekorting scholingsbelemmerden. Voorheen mocht u voor een bepaalde groep scholingsbelemmerden de hoge…

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2017

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2017 Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te…

Personeelsreglement en relatiebeding

Personeelsreglement en relatiebeding Het relatiebeding en concurrentiebeding beperken de werknemer na einde arbeidsovereenkomst in zijn mogelijkheden elders te werken. Daarom gelden er strenge eisen voor de geldigheid van een relatie-…

DGA en pensioenafkoop

DGA en pensioenafkoop Op dit moment is niet helder hoe precies omgegaan moet worden met de Zvw premie bij afkoop van pensioen in eigen beheer op grond van de uitfasering.…

Ontslag aanvragen? Gebruik de nieuwste formulieren!

Ontslag aanvragen? Gebruik de nieuwste formulieren! Gebruikt u ontslagformulieren van eerdere ontslagaanvragen die u op uw computer heeft bewaard? Dan kunnen dit oude versies zijn. Aanvragen met verouderde formulieren neemt…

Consequenties bijverdienen voor student

Consequenties bijverdienen voor student Vaak is het verstandig om studenten erop te wijzen dat ze niet onbeperkt kunnen bijverdienen. Dit kan namelijk consequenties hebben voor de studiefinanciering. Hoeveel er bijverdiend…

Kraamverlof controversieel

Kraamverlof controversieel Het wetsvoorstel voor de uitbreiding van het kraamverlof is controversieel verklaard, waardoor werknemers nog niet langer kraamverlof krijgen per 2019. Het wetsvoorstel wordt pas behandeld wanneer er een…

Wel of niet vrij op 5 mei?

Wel of niet vrij op 5 Mei? Werknemers vragen zich elk jaar weer af of ze vrij zijn en of ze dan ook doorbetaald krijgen of niet. Dat hangt echter…

Mogelijk weer drie jaar WW voor oudere werklozen

Mogelijk weer drie jaar WW voor oudere werklozen Het zou de eerste keer zijn dat een kabinet meewerkt aan het ongedaan maken van een bezuiniging op de sociale zekerheid. Wanneer…

Wordt uw Windows pc nog ondersteund?

Wordt uw Windows pc nog ondersteund? Microsoft is vanaf 11 april 2017 gestopt met de ondersteuning voor Windows Vista. Ook stopt Microsoft met de ondersteuning van de eerste Windows 10…

Digipoort: onderhoud woensdag 19 april

Digipoort: onderhoud woensdag 19 april Logius geeft aan onderhoud te hebben op woensdag 19 april. Onderstaand leest u het bericht van Logius:   Geachte heer, mevrouw, Door onderhoud op: Digipoort…

Openingstijden rondom de feestdagen

Openingstijden rondom de feestdagen Er komen weer een aantal feestdagen aan. Onderstaand vindt u een overzicht van de dagen waarop Logihuis gesloten is. maandag 17 april (2e paasdag) donderdag 27…

Update LogiPoort

Update LogiPoort Bent u LogiPoort gebruiker dan wordt vanaf nu versie 8.5 aan u aangeboden. In deze update worden nieuwe Belastingdienst certificaten meegenomen. Let op! u dient de update voor…

Directe betalingen op feestdagen in 2019

Directe betalingen op feestdagen in 2019 Instant Payments is een nieuwe betaalmethode waarmee internetbankieren sneller verloopt. Dit meldt Betaalvereniging Nederland. Met Instant Payments wordt de betaling onmiddellijk (real-time) bijgeschreven op…

Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen gepubliceerd

Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen gepubliceerd De Belastingdienst heeft de vierde versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2017 gepubliceerd. In de nieuwsbrief vindt u belangrijke wijzigingen omtrent de volgende onderwerpen: 1 AOW-leeftijd…

Mtangani

Mtangani Zoals u weet sponsort LogiSal een school in het dorp Mtangani in Kenia. Vanaf dit jaar sponsoren we ook direct 2 kinderen in hun schoolkosten. Dat is een mooi…

Overgang naar diverse pensioenuitvoerders

Overgang naar diverse pensioenuitvoerders Zoals wellicht bij u bekend stappen er diverse pensioenfondsen over naar een andere pensioenuitvoerder. Dit heeft te maken met het feit dat eind 2016 bekend gemaakt…

Minimumloon ook voor opdrachtnemers

Minimumloon ook voor opdrachtnemers Medewerkers die op basis van een opdrachtovereenkomst werken moeten binnenkort minimaal het wettelijk minimumloon ontvangen. Het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Momenteel wordt er…

Pensioen Architecten naar APG

Pensioen Architecten naar APG Op dit moment is de uitvoering van de pensioenen voor architecten ondergebracht bij Syntrus Achmea. Omdat Syntrus Achmea eind 2016 kenbaar maakte dat ze stoppen met…

WAS: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WAS: uitleg over verplichtingen inzake de WML Alle bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de loonstrook, de betaling van het wettelijk minimumloon en de…

UPA Zorg en Welzijn wordt aangepast

UPA Zorg en Welzijn wordt aangepast De pensioenfederatie heeft besloten de UPA (Uniforme Pensioen Aangifte voor o.a. Zorg en Welzijn) tussentijds te updaten. Er is een korte overgangstermijn die begint…

Verzenden loonaangifte via Digipoort verplicht

Verzenden loonaangifte via Digipoort verplicht Vanaf heden is het alleen nog mogelijk om via Digipoort berichten in te zenden. Het BAPI-kanaal en FOS-kanaal is sinds 1 maart afgeschaft. Digipoort bevat…

Hypotheek aanvragen zonder werkgeversverklaring

Hypotheek aanvragen zonder werkgeversverklaring Vanaf 1 maart 2017 kunnen werknemers bij ING, ABN AMRO en de Rabobank een hypotheekaanvraag doen zonder werkgeversverklaring. De Hypotheker en Florius waren al eerder gestart…

Pensioenaangiften voor AZL via LIS

Pensioenaangiften voor AZL via LIS U kunt vanaf nu pensioenaangiften indienen voor AZL via LIS. AZL zal de administratie en incasso voor o.a. de volgende pensioenfondsen verzorgen: Binnenvaart en Rijn…

PGGM stelt nieuw facturatiesysteem UPA uit

PGGM stelt nieuw facturatiesysteem UPA uit PGGM heeft ons het volgende kenbaar gemaakt: “Gelijktijdig met de start van de UPA op 1 januari 2017 hadden wij gepland te starten met…

Handboek Loonheffingen 2017 gepubliceerd

Handboek Loonheffingen 2017 gepubliceerd De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen gepubliceerd. U kunt het handboek Loonheffingen online bekijken via deze link. In de loop van deze…

LogiSal gecertificeerd voor pensioenaangiften APG-Afbouw

LogiSal gecertificeerd voor pensioenaangiften APG-Afbouw Sinds deze week is LogiSal gecertificeerd voor het aanleveren van pensioenaangiften voor de Afbouw. De samenwerking met APG verliep soepel en plezierig. U maakt deze…

Foutmelding loonaangifte (23-2) verholpen

Foutmelding loonaangifte (23-2) verholpen Indien u op donderdag 23-2-2017 een foutmelding krijgt bij het aanmaken van de loonaangifte dan verzoeken wij u vriendelijk om eerst een update uit te voeren…

Nieuwe IBAN-Naam check bij SEPA

Nieuwe IBAN-Naam check bij SEPA Vanaf het tweede kwartaal 2017 zal er bij overboekingen een IBAN-Naam check worden uitgevoerd. De eerste bank die dit zal gaan invoeren is de Rabobank.…

Misbruik stagevergoeding

Misbruik stagevergoeding Afgelopen 2 jaar zijn er ongeveer 600 meldingen binnengekomen bij het meldpunt stagemisbruik van FNV Jong. Op basis van een melding kan de inspectie SZW (Sociale Zaken en…
Menu