Technische Groothandel (sector 41)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Groothandel Technisch aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Groothandel Technisch.

Voor actuele informatie zie de website van SPNG.

Pensioen Technische Groothandel

Deze branche kent geen collectieve pensioenregeling. Deze worden vaak individueel overeengekomen. De premies hiervan kunt u per werknemer invoeren via tab LOON E.D. U gebruikt hiervoor de looncodes 170 (werknemersdeel: met een minteken invoeren) en 171 (werkgeversdeel).

Vut Technische Groothandel

Er is nog vutregeling (VUTECH). De werknemersbijdrage is afhankelijk van het geboortejaar van de werknemer. In LogiSal zijn beide mogelijkheden opgenomen door 2 inhoudingen te maken voor de Vut. LogiSal kiest automatisch de juiste. U hoeft niets in te stellen.

Levensloop Technische Groothandel

Voor werknemers geboren na 1949 geldt een werkgeversbijdrage van 1,2%. Zie voor het instellen hiervan onze pagina: Levensloopbijdrage.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.