Grafisch (sector 9)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Grafisch aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Grafisch.

Voor actuele informatie zie:
Pensioenfonds PGB www.pensioenfondspgb.nl
Grafimedia fondsen: www.grafimediafondsen.nl

Voor informatie over Wga-hiaat en Wao kop/drempel Centraal Beheer 023-5679193.

Pensioen Grafische bedrijven

Er is een pensioenfonds PGB en een pensioenfonds PGB-PCM (Perscombinatie). Beiden zijn opgenomen maar die voor de Perscombinatie is standaard niet actief.
De grondslag voor het PGB is formeel het SVWloon, vermeerderd met de grafische wao-hiaatpremie, de reglementaire werknemersdelen van de premies PGB en FWG en verminderd met de franchise. In de praktijk blijkt dit meestal gewoon het bruto loon te zijn en dat houden wij dan ook aan.

Prepensioen Grafische bedrijven

De premie voor prepensioen is alleen verschuldigd bij Dagbladjournalisten en voor werknemers geboren voor 1950. Dat gaat automatisch goed. Grondslag is het vast overeengekomen loon. Zie hiervoor FWG.

FWG Dagbladjournalisten

Er is een vutregeling voor Dagbladjournalisten en voor overigen. Beiden zijn opgenomen maar slechts 1 is actief. Indien gewenst kunt u dat natuurlijk veranderen.
De grondslag voor het FWG is het vast overeengekomen loon: 12 x vaste fulltime brutomaandsalaris van januari + inconveniententoeslagen + managementtoeslag(en) + 8% vakantietoeslag.

WGA-hiaat en Wao Kop/Drempel

Voor informatie: Centraal Beheer 013-5679193.

Vast overeengekomen loon

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

SGB en ASF

De grondslag voor het SGB (spaarloonfonds) en ASF (sociaal fonds) is het SVWloon.