Vervoer (sectoren 28, 31 en 32)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Vervoer aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Vervoer.

Voor actuele informatie gaat u naar www.pfvervoer.nl.

Let op: Er zijn 4 branches: Vervoer Goederen/Tour/Taxi en Ambulance

Pensioen Vervoer

Wij hebben 3 pensioenpremies opgenomen, die u terugvindt bij de tab Inhoudingen. Deze 3 inhoudingen varieren naar geboortejaar (voor 1942, voor 1950 en vanaf 1950).
U hoeft voor wat betreft deze inhoudingen niets te doen. LogiSal neemt vanzelf de juiste inhouding.

Grondslag voor het vaste personeel is het vast overeengekomen loon. Bijzonderheden: Bij Taxi dient het vast overeengekomen loon te worden verhoogd met de provisies van het voorgaande jaar. Bij Beroepsgoederenvervoer dient het overwerk van het voorgaande jaar meegeteld te worden bij het vast overeengekomen loon.

Voor ambulance is het pensioenfonds van het PGGM. Hiervan is de verdeling bij ons (nog) niet bekend. Die zult u zelf moeten maken. Het verschuldigde totaalpercentage staat geheel bij Wg ingevuld.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.

Oproepkrachten

Over het werkelijk verdiende loon mag u premie afdragen. Over de overuren van oproepkrachten formeel niet.

Parttimers

Over de overuren van parttimers betaalt u wel premie.

Wij adviseren u over het loon van parttimers, die regelmatig meer uren maken dan contractueel overeengekomen, premie te berekenen volgens de 2e methode, die van de oproepkrachten.

Standaard staat de inhouding ‘Pensioen Oproep’ zodanig ingesteld dat bij het uitbetalen van vakantiegeld en overige bijzondere beloningen premie wordt ingehouden. Eventueel kunt u loonkodes hiervan uitzonderen door bij de betreffende loonkode, via de knop GEAVANCEERD, de grondslag pensioen uit te zetten.

Prepensioen, Vut, Sociaal Fonds Vervoer

Er zijn verschillende fondsen per beroepsgroep. Heffingsgrondslag is SVWloon.

WIA-hiaat Vervoer

De WIA-hiaat regeling is opgenomen. Er zijn 2 inhoudingen opgenomen, gescheiden naar geboortejaar. LogiSal past automatisch de juiste toe. De percentages zijn die van het TLN waarbij de premie ten laste van de werknemer komt. Als u onder het KNV valt dan komt de helft van de premie voor rekening van de werkgever en kunt u dat aanpassen.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

 

Meer informatie:

Kijk voor meer informatie in onze kennisbank.