Detailhandel (sector 017)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Detailhandel aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Detailhandel.

Voor actuele informatie zie www.pensioendetailhandel.nl (algemeen);

De detailhandel is onderverdeeld in een sector Algemeen en diverse specifieke sectoren. Vrijwel alle sectoren zijn in LogiSal specifiek opgenomen als branche en worden hier behandeld, behalve dus die waarvoor u hierboven een verwijzing heeft gevonden.

Let op: Er is een verschil tussen Detailhandel schoenen en Schoenmakerij.

Alle premies worden berekend over het SVWloon en de regelingen gelden vanaf 20 jaar maar dat is allemaal standaard ingesteld.

Uurfranchise detailhandel

Belangrijkste aandachtpunt is de uur-franchise bij EOP/ENP (Extra ouderdomspensioen en Extra nabestaandenpensioen). Deze uurfranchise is afhankelijk van het aantal uren per week dat in de CAO is overeengekomen. LogiSal gaat steeds uit van een 38-urige werkweek maar u dient dit te controleren in de CAO en zonodig handmatig te wijzigen. Deze EOP/ENP geldt voor de volgende branches:

 • Aardappelen Groenten en Fruit
 • Bloemendetailhandel
 • Boek- en Kantoorvakhandel
 • Elektrotechnische Detailhandel
 • Gemengde Branche en Speelgoedbranche
 • Mode en Sport
 • Samenwerkende Branches
 • Schoendetailhandel
 • Slijterijbranche

Onder de Samenwerkende Branches vallen:

 • Naaimachinehandel
 • Parfumerie
 • Dierenspeciaalzaken
 • Lederwaren en reisartikelen
 • Juwelierszaken
 • Tabaksartikelen
 • Verf en Behangzaken
 • Fotografische artikelen
 • Muziekinstrumenten en bladmuziek
 • Grammofoonplatendetailhandel

Een aantal pensioenregelingen zijn qua premieheffing gesplitst. De premie is afhankelijk van het geboortejaar. U vindt dan 2 pensioenpremies. LogiSal neemt automatisch de juiste. U hoeft niets in te stellen.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de Sector risico code in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.