Rijn en binnenvaart (sector 22)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Scheepvaart aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Scheepvaart.

Hieronder valt ook Binnenvaart en Rijn. Voor actuele informatie gaat u naar www.scheepvaartnet.nl.

Pensioenpremie Scheepvaart

Grondslag is het loon inclusief alles minus franchise. Geen bijzonderheden.

Overgangsregeling Scheepvaart

Grondslag is het SVW-loon. Geen bijzonderheden.

Sociaal Fonds Binnenvaart en Rijn

Het sociaal fonds Binnenvaart is opgenomen. Als een ander sociaal fonds van toepassing is dan kunt u het percentage wijzigen.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.
+