Reservering toepassen (Eindejaarsuitkering)

Open werkgever 804 en ga naar de tab Reservering.
Zet de reservering Eindejaarstantième op actief.
Zet Kosten zijn voor: op Werkgever.
Kijk naar de instelling Als vrijval dan stand naar 0. Dit is een handige optie. Als u aan het eind van het jaar een tantième uitkeert die afwijkt van het gereserveerde bedrag dan gaat toch de reservering naar NUL.

Kijk ook naar de instelling Vrijval in Periode. Bekijk eventueel ook de andere instellingen.
Sluit de werkgever.

Boeking maken

Maak een berekening van werknemer 1 in periode 6.
Zie dat er eindejaarstantième wordt gereserveerd.
Kies voor Boeken en Einde.

Print een journaal van periode 6 tot periode 6 en zie daar de tantième.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.