Salarisadministratie Afbouw en Schilders

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Schilders AO aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Bouw.

Voor actuele informatie gaat u naar:

BPF Schilders

Administratienet (Bouw en Afbouw)

 

Bouwlonen zijn gecompliceerd. Let op de volgende aspecten.

Ga naar Werkgever en klik op Nieuw. Selecteer branche Bouw Schilders of Bouw Afbouw.

Sectorpremie Schilders en Afbouw:

Standaard worden in de bouw 2 sectorpremies aangemaakt: 1 voor vast personeel en 1 voor variabel personeel. U dient bij elk (nieuw) personeelslid 1 van beide sectorpremies uit te zetten via de tab Instelling.

UTA en niet-uta Schilders en Afbouw:

Voor UTA-personeel gelden aparte pensioen/vut/Sab regels. Alle regelingen zijn in LogiSal opgenomen maar die voor UTA niet geactiveerd.
TSF en Vakantiegeld Schilders en Afbouw:
Speciaal is dat TSF (Fonds TijdSparen) en Vakantiegeld in LogiSal via de reserveringen lopen. Zo heeft u er feitelijk geen omkijken naar. Om dit goed te laten verlopen dient bij de Werknemer, tab Reservering bij beide reserveringen te zijn aangegeven: ‘Automatische vrijval toepassen bij elke boeking’. Na deze instellingen ziet u op elke salarisspecificatie TSF en Vakantiegeld bij het Loon voor de Loonheffing geteld worden.

Vakantiebonnen 99% belast

Als u vakantiebonnen wilt verlonen die (in 2012) voor 99% belast zijn dan activeert u de standaardreservering nr. 4. Deze is compleet ingericht. Als in dit bedrijf uitsluitend werknemers met vakantiebonnen zijn dan kunt u reservering nr. 1 uit zetten. Anders dient u per werknemer 1 van de beide reserveringen aan zetten en de ander uit; dat doet u op de tab Reservering. Bij BouwSchilders geldt voor 16 en 17-jarigen een afwijkend percentage Vakantiefonds. Ook geldt een afwijkend percentage na 130 ziektedagen. Deze afwijkende percentages dient u zelf in te vullen bij Werknemer, tab Resver.

45% naar netto

Als de werknemer 45% van het vakantiegeld/TSF direct bij het netto loon wil ontvangen, dan gaat U naar Werknemer, tab Reservering. Daar klikt u links de betreffende reservering aan waarna u rechtsonder de loonkode kunt benoemen. Standaard zijn de loonkode 146 (vakgeld) en148 (TSF) hiervoor gemaakt.

Pensioensoorten Schilders en Afbouw

Er zijn pensioenregelingen voor Caopersoneel, overig personeel en UTA personeel. Er zijn ook 2 overgangsregelingen. Standaard hebben wij de Cao-regeling aan staan en de andere regelingen zijn niet geactiveerd. U kunt meer regelingen activeren. Dan dient u zelf per werknemer, tab Instelling, te bepalen welke regeling wel c.q. niet van toepassing is.

Franchises en Maximum lonen

Binnen de bouw hebben wij er voor gekozen om maximumloon en franchise uit te drukken in een bedrag per uur. Verder worden de premie geheven over de grondslag ‘Pensioen’. Het is dus van belang om het BTERloon in uren volledig uit te keren.

Uren onbetaald TSF

Als de werknemer Uren onbetaald TijdSpaarFonds heeft dan betaalt u deze uren niet. Maar er is wel pensioenpremie over verschuldigd. U beschikt standaard over een loonkode ‘Uren onbetaald TSF’ voor het opgeven van deze uren.

Bijzondere uren

U kunt er voor kiezen om ‘Uren ziek’, ‘Uren Roostervrij (RVD)’, Uren ExtraVerlof (EVD)’ enz. apart in te geven. Deze loonkodes zijn standaard voor u aangemaakt.

Reisuren

De reisuren worden veelal betaald tegen het garantieuurloon, wat lager kan zijn dan het PRIS-uurloon. Vul dan eerst het lagere garantieuurloon in bij ‘Afwijkend Bruto Uurloon’, Voeg dan de loonkode voor Reisuren (136) toe en geeft het aantal in.

Alle pensioenpremies e.d. van AO zijn opgenomen in LogiSal.

Controleer de volgende onderdelen:

Controleer bij Werkgever de volgende aspecten:
– Klopt het aantal werkuren in de week (tab Algemeen)?
– Staat het percentage reservering vakantiegeld juist (zie rekenwijzers AO)?
– Staat het aangiftetijdvak goed (tab Loonaangifte)? In de bouw is dit meestal 4 weken.

Controleer bij Werknemer de volgende aspecten:
– De reservering Vakantiegeld Bouw moet staan op ‘automatische vrijval elke periode’ (tab ResVer).
– Controleer of hier het juiste percentage voor deze werknemer staat. Voor jonger dan 18 gelden afwijkende percentages. Zie rekenwijzer.
– Op de tab Fiscaal subtab Bijzondere Instellingen dient u linksonder te kiezen voor de juiste tabel voor werknemers met vakantiebonnen. Als u hiervoor kiest dan wordt automatisch ook de franchise voor WE aangepast, alsmede het maximumloon voor de diverse wetten.
– Op de tab Sociaal dient u bij BouwCaoCode een keuze te maken.
– Op de tab Sociaal dient u de Beroepencode in te voeren. De beroepencode dient u zelf te bepalen aan de hand van de beroepencodetabel op administratienet.nl. U vindt de lijst onder Aanleveren > Tabellen. U mag alleen de cijfers (de code) invoeren in LogiSal.

Maakt u een nieuwe loonkode, klik dan op Geavanceerd en controleer:
– Is het wel of niet bijzonder loon?
– Bij Overuur: bepaal hoe dit moet worden meegeteld.
– Behoort deze loonkode tot de grondslag Vakantie (waarover de reservering vakantiebonnen wordt berekend).

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.