Schoonmaak (sector 18)

Voor actuele informatie pensioenschoonmaak.nl

De pensioenuitvoerder voor het pensioenfonds is APG.
LogiSal maakt voor u ook de pensioenaangifte die u digitaal kunt indienen. LogiSal is hiervoor gecertificeerd. U vindt dit onder menu Periodeblok.
LogiSal is standaard zodanig ingericht dat alles goed verloopt. Grondslagen, maxima en franchises voor pensioenpremie gaan per uur, inclusief overuur.
De flexibiliteit van LogiSal staat toe dergelijke instellingen te wijzigen maar wij adviseren u dringend dat in de Schoonmaak zo te laten staan.

Om de premie goed te kunnen berekenen worden OP en Overgangsregeling in 1 premie berekend.
De premies moeten cumulatief worden berekend. U kunt dat niet wijzigen. Voor RAS geldt een maximum per dag. U dient dagen en uren goed op te geven.
De percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Schoonmaak worden door LogiSal onderhouden aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst.

Van de premie WHK mag maximaal 50% van het WGA deel ingehouden worden op het loon van de werknemer.

Als u dat wilt dan dient u dat aan te passen bij:

Werkgever > Inhoudingen > Werknemersverzekeringen > Dubbelklik WHK.