LIV Lage Inkomens Voordeel: de controle

LIV Lage Inkomens Voordeel: de controle

Het Lage Inkomens Voordeel is inmiddels goed bekend.

Maar nu komen wel de beschikkingen van het UWV binnen en wilt u controleren of het wel goed gaat.

Wat u vooral nodig heeft zijn de uren en het gemiddelde uurloon.

In LogiSal kunt u die vinden via Loonaangifte > Cumulatief.
In het bovenste blok vindt u aan de rechterkant 2 nieuwe kolommen: Uren en Gemiddeld uurloon.
Zorg er wel voor dat u met de laatste versie werkt (LogiSal 2017 4D 3003).

De Rijksoverheid heeft een calculator op hun website om het voordeel te berekenen. Deze vindt u op deze pagina.

De LIV maakt het per 1 januari 2017 aantrekkelijker om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers, waarmee de loonkosten van werknemers met een salaris rond het minimumloon lager worden. Door deze financiële bijdrage worden de loonkosten lager voor werknemers die tussen 100-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen.

Een video over de LIV vindt u hier: https://www.logisal.nl/informatie-lage-inkomensvoordeel-liv/

 

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.