Branche bakkers en bakkersbedrijven

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de branche Bakkers (sector 13)  aan, compleet ingericht met alle percentages voor het pensioenfonds e.d.
U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Bakkers.

Voor actuele informatie gaat u naar www.bakkerspensioen.nl

Pensioenpremie Bakkersbedrijf

Grondslag voor de premie is het Svw-loon.
Er zijn 2 regelingen. Het voornaamste verschil is de eindleeftijd. Beide regelingen zijn in LogiSal opgenomen. Toepassing van de juiste regeling gaat vanzelf op grond van geboortejaar en leeftijd, u hoeft niets in te stellen.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u bij de werknemer naar tab Loon e.d. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer.  Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

Sociaal Fonds Bakkers Bakkersbedrijf

Geen bijzonderheden.

Bakkersbedrijf sector 013

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.