Loonbelastingverklaring

Loonbelastingverklaring

De loonbelastingverklaring heet nu: Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen.

U dient als werkgever loonheffingen in te houden op het loon of uitkering van de werknemer. Loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet heten samen: Loonheffingen.

De werknemer geeft door middel van dit document aan of er wel of niet loonheffingskorting toegepast dient te worden.

Loonheffing

De loonheffing is de loonbelasting samen met de premie volksverzekeringen en is een voorheffing op de inkomstenbelasting. De werkgever betaalt dit aan de Belastingdienst en levert de gegevens aan door middel van de loonaangifte. Eventueel te veel of te weinig betaalde loonheffing, wordt verrekend met de aangifte inkomstenbelasting.

 

Loonheffingskorting

De Loonheffingskorting is een combinatie van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.
Hierdoor betaalt de werknemer minder loonbelasting. Met het model opgaaf gegevens voor de Loonheffingen geeft de werknemer aan of de loonheffingskorting wel of niet toegepast dient te worden. De werknemer kan dit ook gedurende het jaar wijzigen. Bijvoorbeeld vanaf 1 januari wel de loonheffingskorting en vanaf 1 juli niet de loonheffingskorting.

Nu nog eenvoudiger Loon- en Pensioenaangiften indienen met LogiSal. Zie voor meer info kennisbank LIS in LogiSal.
+