Suikerverwerkende Industrie

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Suikerveerwerkende Industrie aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Suikerverwerkende Industrie.

 

Zie www.pensioenzoetwaren.nl voor actuele informatie.

Let op: Er is dus een BPF Koek en een BPF Snoep. Beiden zijn apart opgenomen in de branchemaster.

Pensioenpremie Suikerverwerkende industrie

De grondslag voor SNOEP is het SVW-loon. Dit is zo ingesteld en daar hoeft u niets aan te doen. Er is geen franchise.

De grondslag voor KOEK is het vast-overeengekomen-loon op 1 januari, vermeerderd met het variabele loon van het voorgaande jaar. U mag in dat variabele loon overuren meetellen tot een maximum van 5 per week. Winstuitkeringen worden niet meegenomen. Zie de kleine lettertjes in navolgende alinea. Er is geen franchise.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

Sociaal fonds Suikerverwerkende industrie

Premie wordt berekend over het SVW-loon. Dit is zo ingesteld.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

Wanneer u na update van LogiPoort een fout met de token krijgt, verzoeken wij u om telefonisch contact met onze helpdesk op te nemen: 088-5812300