Verlaagde AWF premie door intrekken BIK

Verlaagde AWF premie per augustus 2021 Per augustus wordt de AWF premie verlaagd. Deze verlaging hangt samen met de intrekking van de Baangerelateerde Inversteringskorting (BIK). De lage premie gaat van…

PKIoverheid-certificaat vervangen voor 2021

Vervang uw PKIoverheid-certificaat voor 2021 Na 31 december 2020 gaan certificaat verstrekkers het PKIoverheid-certificaat vervangen door de G3-certificaten in te trekken. Voer deze vervanging daarom zo spoedig mogelijk uit. Zo…

Nihilaangevers ontvangen vragenbrief Belastingdienst

Werkgevers die langer dan 15 maanden nihilaangiften hebben ingestuurd, ontvangen begin oktober een vragenbrief van de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt op basis van de antwoorden of de inhoudingsplichtige nog aangiften…

Verleng tijdig uw PKIoverheid-certificaat

Tijdig uw PKIoverheid-certificaat verlengen Als u zelf aangifte loonheffingen doet via LogiPoort, dan hebt u een PKIoverheid-certificaat nodig. Zo’n certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur. Rond deze tijd verlopen veel certificaten…

Loonbelastingtabellen 2020 gepubliceerd

De loonbelastingtabellen voor 2020 kunt u vinden op de site van de Belastingdienst. Gebruik de loonbelastingtabellen om te zien hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen u voor een werknemer moet inhouden. U vindt…

Rekenregels per 1 juli 2019 gepubliceerd

Rekenregels per 1 juli 2019 gepubliceerd Op de website van Rijksoverheid vindt u de rekenregels die gelden vanaf 1 juli 2019. In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen…

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Voor de aangiften loonheffingen over het 1e halfjaar van 2019 hebben de Belastingdienst en UWV een aantal kwaliteitscontroles vastgesteld. Als bij deze geautomatiseerde controles blijkt dat de…