Werknemer in quarantaine

Loondoorbetaling van een werknemer in quarantaine? Toch nog veel werknemers willen graag naar het buitenland op vakantie of hebben al heel lang geleden geboekt. Momenteel verandert er veel en snel.…

Werken en hitteplan

Nederland heeft momenteel te kampen met ongebruikelijk hoge temperaturen. Hier en daar stijgt het kwik zelfs naar 37 graden. Wanneer mag er wel of niet (meer) gewerkt worden? Voor werk…

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Aanvullend geboorteverlof Met het aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Zij hebben…

Percentages AWF 2020 definitief

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de werknemers- en volksverzekeringen en het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 2020 gepubliceerd. Een lage premie is vastgesteld op…

Wanneer moet een werkgever zich aan een cao houden?

Wanneer moet een werkgever zich aan een cao houden? Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of…

Vanaf 2020 mogelijk 1 cao voor uitzendkrachten

Vanaf 2020 mogelijk 1 cao voor uitzendkrachten Voor de 850.000 mensen die in Nederland uitzendwerk doen, gaan binnenkort dezelfde cao-voorwaarden gelden. Dat hebben vakbonden afgesproken met twee grote brancheorganisaties voor…

Hoe verwerkt u fooien in de salarisadministratie?

Hoe verwerkt u fooien in de salarisadministratie? In de praktijk ontstaan er af en toe misverstanden over het verwerken van fooien in de salarisadministratie. Soms zijn de fooien die werknemers…

Factsheet transitievergoeding

Factsheet transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk…

Ben je vrij op Goede vrijdag of Bevrijdingsdag?

Ben je vrij op Goede vrijdag of Bevrijdingsdag? Veel werknemers in Nederland zijn in elk geval vrij op een aantal officiële feestdagen, zoals Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag,…
Menu