zvw

DGA en pensioenafkoop

DGA en pensioenafkoop Op dit moment is niet helder hoe precies omgegaan moet worden met de Zvw premie bij afkoop van pensioen in eigen beheer op grond van de uitfasering.…

Transitievergoeding en Zvw

Transitievergoeding en Zvw Hoe verloont u de Transitievergoeding met betrekking tot de Zvw? Over het algemeen leest u dat ‘de normale regels’ gelden en dat is ook zo. Toch leggen…

ZVW percentages voor 2016 bekend

ZVW percentages voor 2016 bekend De werkgeversheffing ZVW daalt naar verwachting per 1 januari 2016 van 6,95% naar 6,75%. Momenteel draagt de werkgever 6,95% van het heffingsloon (tot € 51.976)…