WWZ

Meer vaststellingsovereenkomsten onder WWZ

Meer vaststellingsovereenkomsten onder WWZ De wijzigingen van het ontslagrecht sinds 1 juli 2015 leidt er toe dat werkgevers en werknemers nog vaker dan voorheen ontslag met wederzijds goedvinden zullen regelen. Vooral…