werkweigering

Wat wordt er verstaan onder werkweigering?

Wat wordt er verstaan onder werkweigering? Werkweigering houdt in dat een werknemer weigert aan de redelijke opdracht van de werkgever te voldoen. Dit kan inhouden het weigeren van het verrichten…